Fishbase og Grytåga Settefisk lander NRS-avtale for en kvart milliard

Nyheter
0

Norway Royal Salmon (NRS) satser 250 millioner kroner på storsmolt fra Fishbase Group og Grytåga Settefisk.

NRS har inngått en avtale om kjøp av storsmolt fra Fishbase Group og settefisk fra Grytåga Settefisk. Avtalene er på tre år og har en verdi på 250 millioner kroner, fremgår det av en pressemelding fra selskapene.

Avtalen vil sikre Norway Royal Salmon tilgang på ønsket mengde stor smolt perioden. Ideen med å bruke storsmolt er å redusere produksjonstid i sjø, få lavere dødelighet og redusere luseproblemene.

For Grytåga Settefisk og Fishbase Group er avtalen viktig for å sikre et godt grunnlag for å sikre drift og mulighet for videre ekspensjon, spesielt i «storsmoltsegmentet».

– Vi setter stor pris på at et av Norges største havbruksselskap velger å benytte oss til en slik vesentlig del av deres produksjon, det gir oss en bekreftelse på at vårt fokus mot større settefisk er fremtiden for norsk lakseoppdrett, meddeler konsernsjef i Fishbase Group, Henry M. Thomassen.

Fishbase Group er i sterk vekst innen produksjon av stor settefisk laks og settefisk av torsk. I dag produseres det stor settefisk av laks opp mot 1.000 gram på Dønna på Helgeland. Selskapet har en produksjonstillatelse på land på 2.000 tonn som nå er søkt utvidet til 10.000 tonn. Eierne av selskapet er Kapnord, Green Farming, Ecomarin og Tanik.

Grytåga Settefisk, heleid av Kapnord, er lokalisert i Vefsn kommune på Helgeland og produserer vel syv millioner settefisk av laks årlig. Anlegget er i gang med et større prosjekt for å utvide kapasiteten av større settefisk.