Firedoblet skattekrav for Nova Sea

Nyheter
0

– Vi betaler absolutt vår skatt med glede, men vi finner det merkelig, sier administrerende direktør Tom Eirik Aasjord.

Nova Sea har mottatt et firedoblet skattekrav fra myndighetene for skatteåret 2023, sammenlignet med innbetalingene av skatt for 2022. Det skriver selskapet i en pressemelding.

Skattekravet for 2023 er på totalt 847 millioner kroner, der litt under halvparten, 400 millioner kroner, er knyttet til den nye grunnrenteskatten. 225 millioner kroner av dette er skattlegging av fisk som allerede sto i merdene da skatten ble innført.

På tvers av prinsipper
– Vi betaler absolutt vår skatt med glede, men vi finner det merkelig at vi også skal betale grunnrenteskatt på fisk som allerede hadde stått lenge i havet da grunnrenten ble innført, uten at det er mulig å få fratrekk for utgiftene vi har hatt på fisken i samme periode. Det går veldig på tvers med de prinsipper vi tidligere har for skattepolitikk i Norge, uttaler Aasjord.

I sammenheng med pressemeldingen deler selskapet sine tall for 2023. Driftsresultatet ble på 1,08 milliarder kroner, ned fra 1,25 milliarder kroner i 2022.

Foto: Skjermdump / Nova Sea

Her fremgår det også at årsresultatet ble på nær 1,3 milliarder kroner, mens skattekostnadene ble på 247 millioner kroner. Dette mener imidlertid Nova Sea at gir et feilaktig bilde. Forklaringen på det får du under.

Regnskapstekniske forklaringer
Det er kun når laksen står i havet at den skal beskattes ekstra. Med innføringen av grunnrenteskatt kom behovet for å rendyrke sjødivisjonen, slik at det betales korrekt skatt for de ulike aktivitetene i selskapet.

Tidligere har skattebelastningen vært den samme for alle aktiviteter i selskapet, og det hadde derfor ingen betydning hvor i selskapet skatten ble betalt, skriver Nova Sea.

Endringen medførte opprettelsen av Nova Sea Havbruk, der grunnrenteskatten er regnskapsført. Skatten blir derfor ikke direkte synlige i de offisielle regnskapstallene til Nova Sea, der det kan se ut til at den samlede skatten for Nova Sea er på kun 247 millioner kroner. Det riktige tallet er imidlertid 847 millioner kroner.

I forbindelse med innføringen av grunnrenteskatten ble det gjort interne disponeringer av eierskapet til laksen og laksekonsesjonene, som av regnskapstekniske årsaker først blir synlige nå. Omsetningstallene gjenspeiler derfor ikke de direkte inntektene fra eksterne kunder, men omfatter i tillegg betydelige interne disponeringer tilsvarende et pluss på over 600 millioner kroner.

– Vi har veldig gode resultater i Nova Sea, som i resten av bransjen. Det kommer godt med til alle de investeringene vi har vedtatt å gjennomføre de neste årene. Investeringene våre er med veldig få unntak konsentrert om investeringer på land, som ikke gir noen nedkortinger på hva vi skal betale i grunnrenteskatt, så mer enn noen gang er egenkapital viktig for
bransjen, sier Tom Eirik Aasjord. Illustrasjonsfoto: Steve Hernes).

Litt lavere bonus
Eierne i Nova Sea har også i år besluttet å utbetale bonus til alle ansatte. Bonusen, som utgjør inntil syv prosent av overskuddet, har vært noe lavere i år enn tidligere år, siden potten som går til bonus påvirkes av den ekstra skattebelastningen Nova Sea har fått.

Det er likevel en romslig bonus: Gjennomsnittlig bonusutbetaling i Nova Sea var i 2023 på 155.000 kroner per årsverk.