Fire ukers ventetid på avlusning ga oppstart av nytt rederi

Nyheter
2602

Karl Ove Eines i Pure Shipping har vært involvert i havbruk siden familien startet lakseoppdrett på Nordmørekysten da han var seks år.

Fakta

Pure Shipping   *Etablert i 2016 på Smøla * Har i dag 3 fartøy og 24 ansatte * Eid av Pure Norwegian Seafood AS (33.33 %), Ervik Laks Og Ørret As (33.33 %) og Shgv AS (33.33%).

– I 2015 begynte vi å se tendenser til å se resistens ved avlusning på våre lokaliteter. Vi oppdaget fort at det var tre-fire ukers ventetid på mekanisk avlusning, noe som førte til at vi måtte begynne å se på egne løsninger og ny teknologi.

Pure Shipping valgte å løse luseproblemene selv.

I februar 2016 kjøpte familiene Eines og Henden sin første båt og etablerte rederiet.

– Det var gammel brønnbåt fra 1979. Båten hadde ligget ubrukt i lengre tid, så det krevde et kjempeløft både kosmetisk og utstyrsmessig å sette den i stand.

I tre måneder bodde Eines og Geir Magne Strand  nærmest om bord da den gamle arbeidshesten ”Eli Star” ble bygd om, og i fjor sommer var den 29 meter lange brønnbåten oppgradert til den moderne avlusningsbåten ”Laugar”.

Kvalifisert mannskap
I juli 2016 gikk Pure Shipping fra å være to ansatte og utvidet til seks mann. I løpet av 2017 anskaffet rederiet seg flere fartøy og trengte mer folk.

Det haglet inn søknader fra hele Skandinavia da jobbene ble lyst ut.

Nå teller rederiet 24 stykker. De har ansatte fra Trondheim til Ålesund, og en god blanding av unge og godt voksne.

– Det er mannskapet som gjør båtene.

Eines mener det er fordel med lokalt mannskap.

– Vi rekrutterte først folk fra vår nærmeste omkrets, som vi viste hadde god arbeidsmoral og stå på-vilje. Mye av vårt mannskap sitter inne med mye kompetanse fra et bredt spekter fra tidligere arbeid på sjøen.

Etter et år med mye jobb, teller flåten nå tre fartøy.

– Det var et kjempeløft for oss å gå fra seks ansatte til over tyve ansatte. Læringskurven har vært bratt, sier 27-åringen.

– Heldigvis har jeg gode mentorer og flinke folk å sko meg på, sier Eines.

Han startet selv på sjøen tidlig, og gikk gradene fra matrosen til overstyrmann.

Som fersk daglig leder mener han at største utfordringen er å få rett mannskap.

«Laugar»

Travelt
Og det har vært travelt for mannskapet.

Lusespylebåten Laugar behandlet siste halvår 2016 cirka 30.000 tonn laks. I år ble båten oppgradert til å ta unna det dobbelte per time.

Etterspørselen etter avlusningshjelp har økt betraktelig.

I vår investerte nykommeren i en 15 meter lang aluminiumskatamaranen. Labor kan gjøre serviceoppdrag, assistere på avlusning, og foreta notspyling.

I august kom også den andre lusespylerbåten i drift. M/S Lautus har en kapasitet til å avluse 120 – 150 tonn fisk i timen.

– Pure Shipping har per dags dato tre båter i drift. Vi har 60 prosent faste kontrakter, men vi har noe ledig kapasitet for andre oppdrag.

Investeringer
Eines påpeker at selskapet har et godt forhold til deres lokale bank. «Skattefunn» har også gitt muligheten til å kjøre utviklingsprosjekter på båtene.

Gründerselskapet kan vise til overskudd etter første driftsår.

– Jeg stolt over Pure Shipping har skapt arbeidsplasser her ute i havgapet. Dette viser at man trenger ikke å være sentralt plassert, for å skape gode arbeidsplasser. For Smøla kommune med 2200 innbyggere, er Pure Shipping en viktig bedrift for å gi lokalvekst, sier Eines.