Fire norske selskaper ønsker å mangedoble oppdrett på Island, men først må de overvinne lokal skepsis

Nyheter
1339

Selskapene har inne prosjekter og søknader som kan øke produksjonen på sagaøya fra 8000 tonn i fjor til over 150.000 tonn.

Det skriver Dagens Næringsliv (krever innlogging).

SalMar, gjennom eierskapet i selskapet Arnarlax, Norway Royal Salmon gjennom Arctic Fish, Midt-Norsk Havbruk gjennom Fiskeldi Austfjarda og Måsøval Fiskeoppdrett med 53,5 prosent av aksjene i selskapet Laxar Fiskeldi er de aktuelle selskapene.

– Vi ser Island som et produksjonsområde med fantastiske vekstmuligheter. Men det er viktig at næringen tar et skritt av gangen og ikke vokser for fort, sier konsernsjef i Norway Royal Salmon, Charles Høstlund til Dagens Næringsliv.

Skepsis
Selv om Høstlund hevder de er tatt godt imot på Island, særlig fra kystkommuner som ser fram til arbeidsplasser, er det ikke alle som er like glad for planene.

Organisasjonen Icelandic Wildlife Fund ble nylig etablert. Organisasjonen ønsker å begrense oppdrett av laks.

Videre møter selskapene motstand fra ulike personer som ønsker å beskytte villaksen. De mener man først må få kontroll på rømming, sykdom og lakselus før noe kan skje. Og aller helst i lukkede anlegg.

Opplever støtte
Høstlund i Norway Royal Salmon forteller at han forståelse for at det stilles spørsmål, særlig med tanke på den planlagte økte produksjonen.

Han mener likevel at de opplever god støtte hos lokalbefolkningen i Vestfjordene.

Han sier også at det er sendt ut en felles kunngjøring fra alle kommunene i Vestfjordene med sterk støtte til den utviklingen lakseindustrien har satt i gang.