Finsk-norsk jernbane: – En helt ny situasjon når det gjelder transport og logistikk

Nyheter
751

Finske myndigheter ønsker å etablere en arktisk jernbaneforbindelse fra Rovaniemi til Kirkenes som skal frakte gods til og fra Kina.

Prosjektet som har en kostnadsramme på 34,4 milliarder kroner, vil kunne knytte det europeiske jernbanenettet til havnen i Kirkenes, og dermed også skipstrafikken mellom Asia og Europa gjennom Nordøstpassasjen, skriver NRK.

Mye laks går i dag fra de tre nordligste fylkene med lastebil gjennom Finland. En del blir konsumert i Finland, mens enda mer går med fly fra Helsinki til Asia. Finnair har daglige flygninger til Asia, og særlig Kina. Mye av laksetrafikken til Russland, som frem til 2014 var Norges største sjømatkunde, går også via Finland.

En jernbanesatsing vil derfor ha stor innflytelse på lakselogistikken, fordi store godsmengder vil lastes om på tog i Kirkenes.

– Vi driver felles markedsføring av prosjektet (sammen med Finland) overfor det asiatiske markedet. Kineserne er veldig opptatt av dette, og i neste uke skal vi presentere jernbane- og havneutbyggingsplanene for den kinesiske ambassadøren. For Norge og nordområdene blir dette en helt ny situasjon når det gjelder transport og logistikk, sier ordfører i Sør-Varanger, Rune Rafaelsen.