Finnmark fylkeskommune fikk innvilget undervisningstillatelse

Nyheter
756

– Det hær e steike bra, sier Johnny Ingebrigtsen, hovedutvalgsleder i Finnmark fylkeskommune etter at fylkeskommunen nå har fått undervisningstillatelse for akvakultur. 

Tillatelsen, som er gitt av Fiskeridirektoratet, har en tidsbegrensing på ti år.

– Undervisningstillatelsen vil bidra til å styrke tilbudet og rekrutteringa til næringen, og det vil ikke minst bidra til å åpne nye dører og gi økt handlingsrom i den marine satsingen til Finnmark fylkeskommune, sier Ingebrigtsen, og legger til at prosessen har vært lang og utfordrende.

Grieg Seafood Finnmark vil stå for drifta
Det er Finnmark fylkeskommune som har fått tillatelsen, men den leies ut til Grieg Seafood Finnmark som skal drive den ved sine lokaliteter i Nordkapp kommune. Avtalen mellom fylkeskommunen og Grieg Seafood Finnmark ble signert på Nordkapp videregående skole i slutten av januar.

Leieinntektene fra tillatelsen skal i all hovedsak brukes til å høyne kvaliteten, utvide fagtilbudene styrke rekrutteringen og videreutvikle undervisningsopplegget innen akvakultur ved skolen. Også andre relevante tiltak knyttet til undervisning og sjømatnæringen vil kunne gjennomføres.

Jubel i Nordkapp
– Vi er klare for dette og ved skolestart til høsten skal vi ha fisk klar for utsett slik at elevene kan følge fisken helt fra den settes ut i sjøen, sier Roger Pedersen i Grieg Seafood Finnmark.

Rektor ved Nordkapp videregående skole, Eli Skille, er også særdeles glad for at tillatelsen er på plass: – Yesss! Da har vi endelig fått vårt praktiske klasserom for opplæring i akvakultur. Nå går vi i gang, sier hun.

– Stor milepæl
– Akvakulturnæringen er ei framtidsrettet næring, med høy grad av innovasjon og nyskaping. Det at Nordkapp videregående skole kan tilby ei framtidsrettet, attraktiv og realistisk fagutdanning med høyest mulig kvalitet er avgjørende for å realisere økt aktivitet og verdiskaping i sjømatnæringen i Finnmark, sier Skille videre.

-Dette er en stor milepæl for oss, og vi er skikkelig klar for å komme i gang med å videreutvikle akvakulturtilbudet her i Honningsvåg, avslutter hun.