Finansuroen: – Grunnrenteskatten er et større problem

Nyheter
0

En ringerunde til sjømatavdelingene i sparebankene viser at de ikke er veldig bekymret for finansuroen.

For halvannen uke siden ba Silicon Valley Bank om konkursbeskyttelse. I forrige uke var det berg-og dalbane for bankaksjer på internasjonale børser, og på mandag kom meldingen om at UBS kjøper opp skakkjørte Credit Suisse. I Norge har det vært relativt rolig – foreløpig.

iLaks har vært i kontakt med flere finansinstitusjoner med engasjementer innenfor havbruk og oppdrett for å undersøke hvordan de forholder seg til uroen. Foreløpig er de avventende til det som skjer.

Markant nedgang i investeringslysten etter grunnrenteforslaget
Konserndirektør Vegard Helland i Sparebank1 SMN sier at banken ikke er bekymret for det som skjer i finansmarkedene nå, først og fremst fordi bransjen har bygget en betydelig egenkapital de siste årene.

– Men vi ser selvsagt at kapitalen er blitt dyrere, og at det er blitt mer krevende å få tak i kapital, kommenterer konserndirektøren.

Helland er mer bekymret for effekten av grunnrenteskatten enn for finansuroen:

– Siden forslaget om grunnrenteskatt kom i fjor høst, har vi sett en markant nedgang i investeringslysten i leverandørindustrien. Vi tror at reduksjonen i investeringer har med grunnrenteskatt-forslaget å gjøre.

Mindre likviditet tilgjengelig
Roger Svarstad er leder for havbruk og oppdrett i Sparebanken Sogn og Fjordane. Han forteller at forretningen går som normalt, men banken følger nøye med på etablerte låneforhold.

Roger Svarstad er leder for havbruk og oppdrett i Sparebanken Sogn og Fjordane, Foto: Sparebanken Sogn og Fjordane.

– Det er mindre likviditet tilgjengelig, og de som låner ut penger til bankene skal ha bedre betalt, sier Svarstad.

Leder for havbruk og oppdrett i Sparebanken Vest, Marion Therese Toft Remøy, sier at banken foreløpig ikke har gjort særskilte tiltak, men tilføyer:

– Når det er uro i markedet, følger vi nøyere med om det er forhøyet kredittrisiko.

Når iLaks spør Toft Remøy om hun kan utdype Sparebankens Vests oppfølging av havbruksegmentet, avstår hun fra å kommentere ytterligere.

Business as usual – foreløpig
Brage Finans bistår med leasingløsninger for mange kunder innenfor havbruk.

Viseadministrerende direktør i Brage Finans Terje Brurås, Kilde: Linked In

Viseadministrerende direktør Terje Brurås hos Brage Finans bekrefter at også de følger godt med for tiden.

– Vi følger kundene våre tett. Foreløpig ser bransjen sunn og god ut, sier han. – Men når det gjelder nye kunder så gjør vi en ekstra nøye vurdering av disse.

Også Brurås peker på effekten av grunnrenteskatt-forslaget:

– Det er ikke tvil om at forslaget har satt en stopper for flere prosjekter.

Rune Søvdsnes, banksjef for sjømat i Sparebank1 SR-Bank, forteller at banken følger godt med på det som skjer:

– SR-bank følger selvsagt finansuroen tett. Foreløpig er det business as usual mot sjømatsektoren, og som lokal kystbank er vi tilstede for våre kunder også når det er bølger i finansmarkedene.

Finanstilsynet er forberedt på krise
Finanstilsynet er på tå hev, og finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen sier til DN at:

–  Vi har en skjerpet oppmerksomhet og følger nøye med i finansmarkedet. Det gjør de også i Finansdepartementet og i Norges Bank.

Baltzersen tar sågar høyde for full krise:

– Det er skjerpet beredskap i Finanstilsynet, og krisestab kan settes om det skulle bli nødvendig.