Finanstilsynet pålegger Aqua Bio Technology å skrive ned varelageret til null

Nyheter
753

Tar regnskapsmell på 16,5 millioner kroner.

Det børsnoterte biotechselskapet Aqua Bio Technology (ABT) har mottatt varsel om vedtak fra Finanstilsynet knyttet til selskapets måling av varelager og patenter.

«Finanstilsynet varsler at ABT pålegges å nedskrive varelageret til null per 31. desember 2018 i henhold til bestemmelsene i IAS 2 og at feil i anvendelsen av IFRS knyttet til verdsettelsen av varelager skal korrigeres i samsvar med IAS 8. Videre varsler Finanstilsynet at det vil pålegge ABT å foreta en estimering av patentenes gjenvinnbare beløp per 31. desember 2018 i tråd med bestemmelsene i IAS 38 og IAS 36,» skriver ABT i en børsmelding tirsdag.

ABTs varelager var ved utgangen av 2018 bokført til en verdi på 16,5 millioner kroner.

ABT tar varselet til etterretning og vil senest innen fristen satt av Finanstilsynet til 7. februar komme tilbake til Finanstilsynet med selskapets eventuelle synspunkter relatert til det varslede pålegget om å nedskrive varelageret til null per 31. desember 2018.

Selskapet har besluttet at varelageret per 31. desember i 2019 skal nedsettes til null. Selskapet mener at verdien er potensielt betydelig høyere, men på grunn av lavt salgsvolum nedsettes verdien til null som følge av god regnskapsskikk.

ABT har foreløpig ikke fremlagt resultat per 31. desember 2019, og verdien på varelageret på dette tidspunkt er følgelig ikke offentlig kjent.