Finansiell rådgiver høvler ned kursmålet i Atlantic Sapphire med 45 kroner

Nyheter
0

Omfattende problemer knyttet til laksens kjønnsmodning gjør at Arctic Secuities senker kursmålet fra 175 kroner til 130 kroner.

Det corporate-tunge meglerhuset oppgir i en analyse torsdag at kursmålet senkes, men den svært erfarne aksjeanalytiker Thomas Lorck opprettholder fortsatt en kjøpsanbefaling på Atlantic Sapphire.

Lorck skriver at Atlantic Sapphire sine slaktevolumer i årets første kvartal var «skuffende grunnet utfordringer med kjønnsmodning». Det betyr nedklassing av fisk og lavere salgspriser. Selskapet slaktet kun 421 tonn laks i Miami i kvartalet – langt under Lorcks forventning om 1.500 tonn.

60 prosent kjønnsmodning
Lorck har imidlertid tillit til selskapets ledelse, og skriver at de har «tatt tak i alle utfordringer» som «vil bli implementert og fikset i løpet av Q2».

«Både volum, realisert pris og kostnader var preget av en høy grad av kjønnsmodning, som forventes å bli bedre i andre batch hvor kjønnsmodningen for tiden er under ti prosent mot 60 prosent i Q1».

Arctic Securities har tette bånd til Atlantic Sapphire. Meglerhuset var finansiell rådgiver i forbindelse med selskapets emisjon og børsintroduksjon. Arctic har også arbeidet som såkalt marketmaker for å styrke aksjelikviditeten. Videre har Arctic mottatt honorar for banktjenester fra selskapet, riktignok ikke de siste 12 måneder.

Atlantic Sapphire er en populær aksje rundt meglerbordet til Arctic Securities. I den såkalte disclaimeren i analysen fremgår det også at «Arctic kan ha posisjoner i selskapet».

Arctic Securities er kjent for å ha et svært romslig forhold til eierskap av aksjer selskapet har dekning på og er rådgiver for. Ifølge Dagens Næringsliv har tre Arctic-meglere kjøpt aksjer i selskapet Vaccibody, verdt 190 millioner kroner, samtidig som Arctic har hjulpet selskapet med å hente over en halv milliard kroner. Etter det ble kjent innledet Finanstilsynet undersøkelser av alle egenhandler til ansatte i Arctic Securities.

Emisjonsbehov
Et annet meglerhus med dekning på Atlantic Sapphire, Fearnely Securities, skriver i en oppdatering at selskapet «misset på alle parametre». Meglerhuset peker på at slaktevolumene var lave, i både USA og Danmark, grunnet høy kjønnsmodning. «Dette påvirket også tilveksten», heter det i analysen.

Videre skriver Fearnley at prisoppnåelsen var svak, som en funksjon av høy grad av kjønnsmodning.

«Totalt sett, en svært skuffende oppdatering fra ASA», skriver Fearnley, og legger til et emisjonsbehov for 50-100 millioner dollar for ferdigstillelse av byggetrinn 2 i Miami.

«Oppdateringen gir oss et inntrykk av at lærekurven vil bli flatere og lengre enn opprinnelig planlagt, noe som vil ramme den kortsiktige lønnsomheten for ASAs anlegg», skriver meglerhuset som har satt kursmålet på 162 kroner under ny vurdering.

Atlantic Sapphires aksjekurs endte torsdagens handel på 90 kroner, etter et fall på 21,9 prosent.