Fikk napp hos departementet

Nyheter
863

I en pressemelding skriver Fiske-Liv AS at bedriften føler seg beæret over å få besøk av en delegasjon fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) på hovedkontoret i Ålesund, torsdag den 23. oktober.

Fiske-Liv AS, ved daglig leder, sendte en invitasjon til Nærings- og fiskeridepartementet den 17. august, som respons på at departementet gikk ut med et ønske om å kunne få mulighet til å besøke bedrifter innen fiskeri og havbruk rundt om i landet denne høsten («NFD-ut i landet»). Fiske-Liv AS hadde vel likevel ikke regnet med at et slikt besøk ville bli noen realitet. Overraskelsen og gleden var derfor stor da førstekonsulent Mari Didriksen responderte på invitasjonen den 19.
september.

– Nå nærmer dagen seg, og Fiske-Liv AS er glad for å kunne ta i mot hele syv sentrale personer fra NFD: Avdelingsdirektør Elisabeth Gabrielsen – Fiskeri- og havbruksavdelingen, Rådgiver Elisabeth Sørdahl Hall – Fiskeri- og havbruksavdelingen, Seniorrådgiver Rune Dragset – Handelspolitisk avdeling, Rådgiver Celia Thorheim – Handelspolitisk avdeling, Fagdirektør Paul Oma – Næringspolitisk avdeling (Sjømatseksjonen), Førstekonsulent Mari Didriksen – Næringspolitisk avdeling (Sjømatseksjonen) og Rådgiver Mette-Marit Rennemo (Administrasjonsavdelingen).

– Departementet er blitt advart i forhold til. at møterommet på hovedkontoret vårt ikke er veldig rommelig, men vi skal få sitteplass til alle. Departementet mener at dette ikke er noe problem for dem, sier daglig leder Liv Birte Rønneberg, som likevel vil rydde litt ekstra for å få tilstrekkelig med plass til at alle de besøkende skal få høre hva Fiske-Liv har på hjertet denne dagen.

Firmaet vil benytte anledningen til å presentere seg selv, sine avdelingskontor og den viktige fiskehelse- og miljøvirksomhet som det relativt lille firmaet utøver innenfor norsk oppdrettsnæring. Sentrale spørsmål og vurderinger som firmaet møter på i hverdagen i forhold til norsk oppdrettsnæring vil også bli satt på agendaen.

Fiske-Liv er et selskap som utfører tjenester knyttet til fiskehelse og miljø, hovedsakelig for oppdrettsnæringen. Selskapet har per i dag ti ansatte.

Fiske-Liv, ved Miljøavdelingen, er en av de få selskapene i Norge som per dato er akkreditert (Norsk Akkreditering) i forhold til prøvetaking, faglig vurdering og fortolkning i henhold til NS-EN ISO/IE 17025, for blant annet oppdrettsnæringen, MOM B- og MOM C- undersøkelser (Matfiskanlegg, Overvåking og Modellering).

Firmaet ble etablert av Veterinær Liv Birte Rønneberg 1. juli 2006. Hun var da eneeier og var alene om administrasjon og faglig drift. Kontoret lå i Ålesund. Firmaet fikk stadig flere kunder, og det ble nokså fort behov for flere ansatte, og etter hvert et avdelingskontor i Molde.

21. mai 2012, kjøpte Kystlab AS 80 prosent av aksjene i selskapet. De la ned både sin egen fiskehelseavdeling og sin egen miljøavdeling ved å overføre disse til Fiske-Liv.

Selskapet har nå tre avdelingskontor, og kjernevirksomheten foregår stort sett i Sogn og Fjordane og i Møre og Romsdal. Firmaet tar imidlertid stadig på seg oppdrag i andre deler av landet og også i utlandet.
– De ansatte har en frisk, spennende og krevende arbeidshverdag i fjord- og kyststrøkene våre , året rundt og i all slags vær. Jobben er lite preget av å være noen A4-tilværelse. Den er mer som en livsstil, sier Liv Birte Rønneberg, som vet hva hun snakker om etter mer enn 20 års erfaring i bransjen. Hun som er stolt av både firmaet og innsatsen til alle sine kollegaer.

Selskapet er ikke subsidiert på noen måte. Ingen av stillingshjemlene er sponset verken av utstyrs-, legemiddel- eller vaksinefirma.

– Vi har lagt all vekt på at det er kunnskap, kvalitet og faglig integritet som skal være de viktigste kjennetegnene ved Fiske-Liv sin virksomhet, og jeg mener at vi tilbyr et sterkt, helhetlig og svært fleksibelt tjenestetilbud til oppdrettskundene våre, sier daglig leder Liv Birte Rønneberg.

Hun mener at norsk oppdrettsnæring også for fremtiden vil få god bruk for sterke og uavhengige fiskehelsetjenestetilbud for å kunne møte stadig sterkere fokus og stadig strengere krav både fra samfunnet rundt seg, fra miljøvernorganisasjonene, fra norske og utenlandske myndigheter og fra det markedet der produktene ender opp, både i forhold til fiskehelse, fiskevelferd, miljø, biologisk kvalitet og mattrygghet i forbindelse med den store oppdrettsaktiviteten langs norskekysten. Hun har forståelse for at de store oppdrettsselskapene har bruk for internt fiskehelsepersonell, men mener dette ikke på noen måte bør utelukke at de også knytter til seg eksterne aktører for som kan være med å bidra til best mulig ivaretakelse av fiskehelse og fiskevelferd. Dette har noe å gjøre med habilitet. Når det gjelder gjennomføring av miljøundersøkelser, så er det derimot påkrevd fra myndighetene at oppdretterne benytter seg av eksterne leverandører.