Fikk medhold i klagesak: – Vi er så klart veldig glade for nyheten

Nyheter
1854

Nærings- og fiskeridepartementet mener det flytende oppdrettsanlegget «ØyMerd» oppfyller kravet om betydelig innovasjon.

Det opplyser departementet i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

– ØyMerd er et godt dokumentert konsept, som løser mange oppgaver bedre enn dagens kommersielle anlegg. Vi mener prosjektet innebærer betydelig innovasjon. Derfor sender vi søknaden om utviklingstillatelser tilbake til Fiskeridirektoratet for videre behandling, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Les også: Denne skal koste 700 millioner kroner: – Det er en tryggere offshore-konstruksjon enn mange i Nordsjøen

Utviklingstillatelsene var en tidsbegrenset ordning fra 2015 til 2017. Formålet var å tildele tillatelser til prosjekter som bidrar til betydelig innovasjon i havbruksnæringen og som innebærer store investeringer.

Astafjord Ocean Salmon, som er eid av Kleiva Fiskefarm og Gratanglaks, søkte om åtte utviklingstillatelser til «ØyMerd». Konseptet består av tre gigantiske merder med betongramme, samlet til en trekant med 132 meter lange sider. Teknologien er hentet fra offshorebransjen, og målet er å drive havbruk på mer eksponerte lokaliteter. Offshore-konstruksjonen skal bygges av Kværner og teknologiselskapet Bemlotek, før den slepes nordover til Harstad.

Fiskeridirektoratet mente konseptet ikke oppfylte innovasjonskravet, og avslo søknaden. Selskapet klagde vedtaket inn for Nærings- og fiskeridepartementet, og klagesaken er nå behandlet.

Departementet mener vilkåret om betydelig innovasjon er oppfylt. Saken går derfor tilbake til Fiskeridirektoratet, som blant annet skal ta stilling til om vilkåret betydelige investeringer er oppfylt.

Dersom dette vilkåret også er oppfylt, vil direktoratet starte arbeidet vurdere hvor mange tillatelser som bør tildeles.

– Vi er så klart veldig glade for nyheten, det er et krevende arbeid som ligger bak det hele og departementets avgjørelse bekrefter Øymerd som konsept, noe vi har stor tro på kan komme til å bli en viktig del av fremtidens oppdrettsnæring. Når det er sagt så må vi å se hva direktoratet kommer med i sin behandling. Vi er fortsatt avhengig av tilstrekkelig risikoavlastning i form av antall tillatelser, det gjenstår å se om prosjektet kan realiseres, sier daglig leder Marius Arvesen i Kleiva Fiskefarm/Astafjord Ocean Salmon til iLaks.