Fikk med Rødt til slutt. Nå er miljøfleks enstemmig vedtatt i Stortinget.

Nyheter
0

Et samlet Storting har vedtatt at regjeringen må fremme forslag om en teknologinøytral miljøfleksibilitetsordning i år.

Tirsdag i 15-tiden ble saken ferdigbehandlet. Samtlige partier på Stortinget stemte for et vedtak som sier at regjeringen i løpet av 2024 må fremme forslag om en teknologinøytral miljøfleksibilitetsordning – som ivaretar anbefalingene fra Havbruksutvalget.

Vedtaket inneholder følgende prinsipper:

  • Ordningen må være teknologinøytral for å sikre utvikling og innovasjon

  • Ordningen må bidra til å redusere næringens miljøavtrykk

  • Ordningen må bidra til å redusere lusepresset på både oppdretts- og villfisk

  • Ordningen bør gjennom insentiver sikre at det tas i bruk lav- og nullutslippsteknologi i områder hvor det er nødvendig å redusere utslippene

  • Ordningen bør omfatte alle eksisterende og fremtidige tillatelser

  • Ordningen bør kunne benyttes på det produksjonsvolum som er trukket inn som følge av rødt trafikklys i et produksjonsområde. Det vil i de tilfellene ikke være mulig å eventuelt konvertere tilbake til tradisjonell teknologi før dette volumet er retildelt som følge av grønt trafikklys. Dette må gjøres i tråd med intensjonen bak trafikklyssystemet

Sikret flertall
I midten av april ble det kjent at Høyre hadde fått med seg alle partiene utenom Rødt på at ordningen må legges frem innen året er omme. Nå har altså Rødt også stilt seg bak forslaget.

– Det vil medføre en mer rettferdig ordning, hvor en både kvitter seg med gratispassasjerproblemet, og insentiverer og ansvarliggjør den enkelte oppdretter, sa Linda Hofseth Halleland (H) i næringskomiteen i forbindelse med kravet rettet til regjeringen. Foto: Høyre

Under voteringen tirsdag ble det fremmet flere forslag som ble stemt ned. Blant annet foreslo Venstre og MDG at ordningen skulle romme «mulighet for å øke produksjonen innenfor eksisterende oppdrettstillatelser hvis økningen skjer med konvertering av åpne merder til produksjonsteknologi som sikrer null rømming, null utslipp av lakselusegg og/eller lakseluslarver og oppsamling av avfall». Her var det kun Pasientfokus, i tillegg til Venstre og MDG, som stemte for.

Dette vedtaket sikret imidlertid flertall med 82 mot 19 stemmer (SV, Rødt, Venstre, MDG og pasientfokus stemte imot):

«Stortinget ber regjeringen i løpet av 2024, i forbindelse med den varslede Dyrevelferdsmeldingen, vurdere om det er hensiktsmessig å sette en faglig basert grense for dødelighet i sjøfasen gitt næringens komplekse biologi og utsatte lokasjoner».