Fikk innvilget nytt lusepatent: – Vi skal benytte oss av ultralydrensing

Nyheter
1713

Bedriften Giga i Hurum i Buskerud mener de har funnet en ny metode for å knekke lakselusa.

– I dag brukes mye kjemikalier og medisiner for å bekjempe luseplagen. Etter to års jobbing fikk firmaet mitt, Giga, patent på en ny måte å bekjempe lakselus på. Vi skal benytte oss av ultralydrensing av tette merder. På den måten kan vi kvitte oss både med lakseluslarver og andre mikroorganismer, sier daglig leder i Giga, Kjell Hansen, til Avisa Nordland.

Ultralyd skal knuse lakselus-larver
Prosjektet er nærmere beskrevet i den opprinnelige patentsøknaden.

«Veggene i merden må være trette på sidene, og nederst i merden er det en sperre for fisk, som vil holde fisken inne i merden.»

Videre står det at det er festet diverse apparater, som inneholder vannpumper og renseanordninger.

«Den ene enden på apparatene pumper inn vann fra sjøen eller vannet merdene ligger i. I den andre enden, vil det rensede vannet tømmes ut i merden. Slik vil det oppstå en vannstrøm, i merden som vil sørge for at merden etter en stund kun vil inneholde renset vann.»

«Renseanordningen består av flere piezokeramiske elementer som sender ut en kraftig ultralyd i vannet som passerer.»

Denne ultralyden vil ifølge Giga knuse lakselus-larver, slik at det ikke ikke finnes levende lakselus-larver i vannet som kommer ut av renseanordningen.

«I verste fall vil det være snakk om veldig små mengder lakselus- larver. Disse vil imidlertid presses ut av merden, jfr. strømmen i vannet», heter det avslutningsvis.

Vil investere 4-5 millioner kroner
Ifølge Hansen er planen å få på plass en prøvemerd utenfor Holkestad i Steigen innen mars-april neste år. Det er også planer om å etablere en egen filial på samme plass. Hansen sier det vil dreie seg om investeringer på rundt fire-fem millioner kroner.

På spørsmål om bedriften mottar noen støtte til utviklingen av prosjektet, svarer Hansen:

– Ikke foreløpig, men vi skal snakke med investorer, eventuelt Innovasjon Norge. Vi skal også i møte med Cermaq Norway på Oslo-kontoret i løpet av oktober.