Fikk avslag på søknad om fem utviklingskonsesjoner

Nyheter
804

Oxyvision og Aakvik Settefisk fikk ikke napp hos Fiskeridirektoratet.

Det var i september i fjor duoen søkte om fem utviklingskonsesjoner basert på konseptet Salmoguard.

Dette tar sikte på å forebygge mot parasitter ved å bruke dype og permanente luseskjørt, samt to typer ferskvannsbehandling ved behov. I tillegg til å forebygge mot parasitter vil konseptet også redusere faren for rømming ved å ha merder med dobbel not. Anlegget er skissert opp til å ha seks produksjonsmerder med innermerder for ferskvannslokk, en hovedflåte, en oksygenflåte, en ferskvannsflåte og ferskvannslager, samt fire ferskvannsposer og en pumperigg. Det vil konstrueres transportgater for ferskvann, oksygen, dødfisk og avfall mellom flåtene og merdene.

Les også: Søker fem utviklingstillatelser for konseptet Salmoguard

I et brev fra Fiskeridirektoratet poststemplet 14. november avslår Fiskeridirektoratet søknaden.

Ifølge Fiskeridirektoratet innebærer ikke konseptet «betydelig innovasjon».

«De nyhetselementene som konseptet representerer bygger på kjent teknologi og er kun en naturlig videreutvikling av denne», heter det i svarbrevet fra direktoratet.