FiiZK overtar NWP

Nyheter
1870

Selskapene har inngått avtale om at Norwegian Weather Protection (NWP) fra 1. januar 2021 inngår som heleid datterselskap av FiiZK Holding.

NWP er en betydelig produsent av industrisøm til oppdrett, byggenæring, industri/offshore og landbruk. Samarbeidet mellom NWP og FiiZK gir økt fleksibilitet og kompetanseoverføring mellom fabrikkene våre. Våre samarbeidspartnere vil som et resultat av dette dra nytte av økt produksjonskapasitet samt rask og innovativ produktutvikling. NWP vil inngå som en integrert del av FiiZK sin satsing på utvikling og produksjon av industrisøm i Norge, skriver FiiZK i en pressemelding.

NWP sin fabrikk på Frekhaug utenfor Bergen vil være en viktig del av denne satsingen. Funksjoner innen salg og administrasjon vil etter sammenslåingen koordineres fra FiiZK sitt hovedkontor i Trondheim.

NWP vil bestå som eget juridisk selskap og produksjonssted, og vil selvfølgelig overholde alle inngåtte avtaler og forpliktelser som normalt. Det samme gjelder de øvrige selskapene i FiiZK Holding.

Selskapene vil sammen nytte tiden frem mot nyttår for å rigge en funksjonell og effektiv organisasjon med samme høye kundefokus som tidligere, heter det i meldingen.

NWP omsatte for 66,1 millioner kroner i 2019, og fikk et resultat på -16,2 millioner kroner.