– Feil av NRK Brennpunkt

Nyheter
1417

I NRK nyhetssendinger torsdag morgen ble det sendt en reportasje der Sjømat Norges styreleder Inger-Marie Sperre siteres på følgende: – Vi mener at det må være lov å reise spørsmålet da, er villaksens og villaksens betydning her, så viktig at vi i så stor grad vil begrense veksten i en av de næringene som skal berge velferden?

I for og etterkant av sitatet stilles det spørsmål og innhentes kommentarer rundt at Sjømat Norge vil ofre villaksen for havbruk. Sitatet fra Sperre er klipt både foran og bak i en lengre diskusjon fra Sjømat Norges årskonferanse i Bergen tidligere i år.

Sjømat Norges styreleder presiser at villaksen ikke skal ofres.

– Potensialet er stort for at havbruksnæringen kan ta en vesentlig større ansvar for å bære fremtidig velferd. Sjømat Norge ønsker å få tatt en helt nødvendig debatt på hvilke betingelser næringen skal få vokse og hvordan man skal sikre fremtidig finansiering av den norske velferdsmodellen. Dette innebærer ikke at man må ofre den norske villaksen.

Sjømat Norge har ved flere anledninger kommunisert at havbruk og villaks kan leve side om side.

– For Sjømat Norge er det viktig med livskraftige villaks stammer. Det er derfor gledelig å registrere at det rapporteres om gode fangster av villaks i en rekke vassdrag hvor det er havbruksaktivitet i områdene utenfor. Norge er verdens største havbruksnasjon og det er også her at villaksen klarer seg best i hele Nord-Atlanteren, sier Sperre.

Samme sitat er også klippet inn i NRK Brennpunkts dokumentar som sendes torsdag kveld.