– Feil at oppdrettsnæringen er mot anlegg på land

Nyheter
983

I forrige uke la en offentlig arbeidsgruppe fram sin rapport om fiskeoppdrett på land. Konklusjonen er at det bør åpnes for gratis oppdrettskonsesjoner på land. Utvalgets innstilling fikk full støtte av professor Torbjørn Trondsen ved Norges fiskerihøgskole, som tror veksten i norsk oppdrettsnæring vil komme på land. Trondsen mener imidlertid at norsk oppdrettsnæring har sett på oppdrett på land som en trussel, skriver Sysla.no.

– Hovedargumentet fra næringen er at vi har et fortrinn til havs som vi må ta vare på. Problemstillingen er imidlertid ikke at vi skal flytte alt, men hvor vi skal kanalisere veksten. Vi vil få nye kombinasjoner av oppdrett i sjø og på land, sa professoren til Sysla i forrige uke.

Misoppfatning

Utsagnet får Frode Reppe, fagsjef for kommunikasjon og næringspolitikk i Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL), til å reagere.

– Det er absolutt ikke slik at næringen har sett seg på bakbeina når det gjelder oppdrett på land. Dette er en misoppfatning som har fått bre seg. Tvert imot opplever vi at aktørene i næringen er positive til oppdrettsanlegg på land, sier Reppe til Sysla.

Han satt selv i utvalget som avleverte rapporten om fiskeoppdrett på land. Det gjorde også andre aktører fra næringen.

– Rapportens konklusjoner ble enstemmig avgitt. Dette er en innstilling som ble støttet av alle, sier Reppe.

Usikker lønnsomhet

Han er likevel klar på at mange oppdrettere er usikre på om oppdrett på land kan bli lønnsomt.

– Produksjonskostnadene er vesentlig høyere for oppdrett på land. Det krever store og dyre arealer og betydelige investeringer i produksjonsutstyr. Derfor er mange fortsatt avventende til om det er økonomisk forsvarlig å starte slik virksomhet, sier Reppe.

Professor Trondsen viste til beregninger som tilsier at ekstrakostnadene vil bli på fem kroner per kilo og at oppdrette i dag har marginer på 25 kroner kiloet. Disse tallene mener Reppe gir et uriktig bilde av virkeligheten for oppdrettere.

Han mener også at regelverket har stått i veien for å satse på oppdrett på land.

– Nå er det åpnet for oppdrett av stor smolt (ung laks, red. anm.) på land. Slik produksjon tror jeg kan være et springbrett mot landoppdrett i større skala og en god måte å teste ut ny teknologi på, sier Reppe.

Ingen kom på møte

Fagdirektør Jon Arne Grøttum for havbruk i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) forteller at interessen blant FHLs medlemmer har vært avmålt.

– Da vi arrangerte møte i forkant av utvalgets arbeid, deltok ingen av de etablerte aktørene. Det mener jeg er en god indikator for interessen. De fleste ser en del utfordringer når det gjelder å flytte hele produksjonen på land, sier Grøttum, som også satt i utvalget.

– Samtidig må jeg understreke at det er veldig spennende at noen prøver seg fram med ny teknologi, og det er viktig å legge til rette for folk som ønsker å prøve noe nytt. Derfor er det viktig at det åpnes opp for oppdrett på land. Dette oppsummerer FHLs tilnærming til saken.

Også han tror det er større interesse for å ha større smolt på land.

– Kanskje kan slik produksjon være ett steg på veien til landbasert oppdrett i større skala, sier Grøttum.