Fearnley tror Proximar må på ny pengejakt

Nyheter
0

Sjømatanalytiker Nils Thommesen i Fearnley Securities tror at egenkapitalbehovet i Proximar Seafood har økt som følge av inflasjon, rente og valutaeffekter.

Dette fremkommer i en sak hos Finansavisen mandag formiddag.

Proximar, der Grieg Kapital er blant de største aksjonærene, bygger for tiden et stort landbasert oppdrettsanlegg ved Mount Fuji i Japan.

Foto: Proximar

Anlegget skal etter planen overtas i løpet av tredje kvartal i år.

«Vi nedgraderer Proximar Seafood med bakgrunn i mer utvannende egenkapitalfinansiering enn tidligere estimert, sammen med at behovet for finansiering har økt med 200 millioner kroner», skriver Thommesen i sin rapport på mandag.

Fearnley Securities uttrykker bekymring for at selskapet må utstede flere aksjer enn forventet.

«Proximar utstedte det konvertible obligasjonslånet i et marked med historisk lavt sentiment for landbasert lakseproduksjon. Legger man til økningen i nødvendig finansiering på 200 millioner kroner før første slakt fører dette til et betydelig høyere antall aksjer i selskapet enn hva vi først antok», fortsetter sjømatanalytiker Nils Thommesen.

Bygging av kapitalintensive landbaserte anlegg nær sluttmarkedene har tiltatt den senere tid, og iLaks har nylig vist at det foreligger oppdrettsprosjekter for produksjon av inntil 2,8 millioner tonn laks.

På en børsdag som preges av kollapsen i amerikanske Silicon Valley Bank har Proximar-aksjen falt med 6,8 prosent.

Kursutvikling landbaserte oppdrettsselskap. Kilde: Infront