«Fartøyet var helt strøkent og virkelig et skip til å beundre», skrev rederiet. Tre måneder senere var situasjonen en helt annen

Nyheter
1277

Sølvtrans får flengende kritikk av Mattilsynet etter et tilsyn av brønnbåten «Ronja Polaris».

Mattilsynet var på tilsyn av brønnbåten «Ronja Polaris» 13. desember i fjor i forbindelse med en søknad fra Sølvtrans om fornyet godkjenning for transport av levende fisk. Båten, som er bygget i 2013, lå da i karantene i Bessaker i Roan kommune i Trøndelag.

Ifølge et brav fra Mattilsynet til Sølvtrans som iLaks har fått innsyn i, mottok Mattilsynet en rapport fra siste internrevisjon fra rederiet den 29. og 30. august i fjor. I rapporten stod det blant annet at «fartøyet var helt strøkent og virkelig et skip til å beundre».

Da Mattilsynet var på tilsyn i desember var situasjonen en helt annen. Blant annet ble det oppdaget dårlig vedlikehold av båten, og internkontrollsystemet var ikke godt nok, ifølge Mattilsynet.

«Vi var derfor svært overrasket når vi på tilsyn i forbindelse med godkjenning av fartøyet vel tre måneder senere finner at brønner, sjøkiste, rør m.m. er dårlig vedlikeholdt (ikke har glatte, lett vaskbare overflater). Vi fant også at det var et mangelfullt system for dokumentasjon av renholdskontroll. Det var også feil med ventiler som ikke er reparert eller avvikshåndtert», skriver Mattilsynet.

Det ble derfor gjort et nytt tilsyn dagen etter for å følge opp at det var gjort påkrevd vedlikehold av blant annet brønnene. Det ble ifølge Mattilsynet gjort en god del utbedringer (flekking av brønnene) før det nye tilsynet.

– Alvorlig avvik
Til iLaks forteller seniorinspektør Ulla Thorsen ved Mattilsynet at det er et alvorlig avvik når vedlikeholdet viser seg å være så dårlig ved et meldt tilsyn.

– Vi stusser over at når Sølvtrans viser frem en båt for godkjenning for fem år, så viser de frem en båt som ikke er godt vedlikeholdt. Vi forventer at den skal være så bra som overhodet mulig. Når den ikke er det, bekymrer det oss, sier Thorsen.

Hun understreker at det er den den manglende internkontrollen som bekymrer aller mest. Det skal foreligge et internkontrollsystem (IK-Akva), som sikrer en systematisk gjennomføring av tiltak for å oppfylle akvakulturlovgivningen. Dette systemet skal være tilpasset fartøyet og benyttes før Mattilsynet eventuelt gir godkjenning.

Denne bekymringen kommer også fram i brevet fra Mattilsynet.

«Vi vurderer imidlertid at siden vi avdekket manglende vedlikehold, kan det tyde på at internkontrollen ikke fungerer etter hensikten. Når en brønnbåt har så dårlig vedlikehold at Mattilsynet under tilsyn i forbindelse med godkjenning må påpeke manglende vedlikehold av brønnene, viser det at internkontrollsystemet ikke er godt nok. Manglende vedlikehold av brønnene er et alvorlig avvik som skulle vært fanget opp og utbedret av selskapet uten krav fra Mattilsynet.»

Tar tilbakemeldingene på alvor
I brevet får «Ronja Polaris» godkjenning for tre måneder frem til 14. mars. Begrunnelsen for dette er at Sølvtrans varsler en fullstendig oppussing av blant annet brønnene ved et verkstedopphold i februar.

Roger Halsebakk, administrerende direktør i Sølvtrans. FOTO: Aslak Berge.

Administrerende direktør i Sølvtrans, Roger Halsebakk, sier rederiet ikke kommer til å klage på vedtaket. Han forteller til iLaks at de holder på å gå gjennom tilsynsrapporten. Han bekrefter også at båten skal på gjennom ordinært vedlikehold på et verft i neste måned.

– Vi tar tilbakemeldingene fra Mattilsynet på alvor, og driver et kontinuerlig forbedringsarbeid for å leve opp til forventningene fra myndighetene, skriver Halsebakk i en e-post til iLaks når vi ber han kommentere uttalelsene fra Mattilsynet.

– Kan et fartøy i løpet av tre måneder gå fra «helt strøkent» til den tilstanden Mattilsynet beskriver?

– Båten var gjennom veterinærkontroll senest dagen før inspeksjonen fra Mattilsynet, og fikk gode tilbakemeldinger. Det er viktig at Mattilsynet kommuniserer sine forventinger tydelig til hele brønnbåtnæringen slik at vi driver det kontinuerlige vedlikeholdet med en klar og felles forståelse av hva som blir krevd. Vi skal sørge for å leve opp til de forventingene, svarer Halsebakk, og sier de også jobber kontinuerlig med forbedring av internkontrollen.

Skjerpet krav
Ifølge Ulla Thorsen har Mattilsynet skjerpet krav til vedlikehold og rutiner til brønnbåter, men sier det ikke har vært en forbedring å spore de siste årene.

– Det er ikke lenge siden vi hadde en liknende sak, og det er ikke bra, sier hun, men legger til at hun har forståelse for at det er krevende å drifte en brønnbåt blant annet med alt utstyr og all rengjøring og desinfeksjon som skal foregå.

– De må likevel gjøre det vedlikeholdet som skal til, og ha på plass et internkontrollsystem, sier hun.

Til det svarer Halsebakk:

– Jeg har inntrykk av at brønnbåtnæringen totalt jobber målrettet for å forbedre alle forhold så det samsvarer med dagens og fremtidens myndighetskrav.