Fargene i trafikklysene vil først bli besluttet i første kvartal

Nyheter
0

Avventer fargelegging av produksjonsområdene.

Regjeringen har fått nye rapporter om hvilken påvirkning lakselus har hatt på villfisk i 2023. Disse rapportene med vedlegg kommer fra styringsgruppen og ekspertgruppen, og offentliggjøres i mandag.

– Offentliggjøringen gir næringen mulighet for å komme med innspill til det faglige grunnlaget før vi fargelegger produksjonsområdene. Selve fargeleggingen vil derfor først kunne bli besluttet i første kvartal av 2024, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth i en pressemelding.

Nytt av året er at ekspertene har analysert om sårbare og viktige bestander i et produksjonsområde har høyere risiko for påvirkning fra lakselus enn produksjonsområde som helhet. Dette er informasjon som vil være viktig i regjeringens vurdering av farge i de områdene der miljøtilstanden har endret seg fra 2022 til 2023, opplyses det.

Forskerne vurderer at det i 2023 er høy risiko for lusepåvirkning i ett av produksjonsområdene, moderat risiko i fem av produksjonsområdene og lav risiko i syv av områdene.

I 2022 ble et av produksjonsområdene som i år er vurdert til moderat risiko vurdert til å ha høy risiko (produksjonsområde 4 – Nordhordland til Stadt). Tilsvarende ble et av produksjonsområdene som i år er vurdert til lav risiko vurdert å ha moderat risiko (produksjonsområde 8 – Helgeland til Bodø). Elleve av områdene har lik vurdering i 2022 og 2023.