Får seks forskningskonsesjoner for å studere alger og mineraler

Nyheter
1405

Blom Fiskeoppdrett, SalmoNor og Salten FoU har i samarbeid med Alltech og Nofima fått tildelt til sammen seks forskningskonsesjoner. I en rekke storskala-forsøk under industriell produksjon skal organiske mineraler og heterotrofe mikroalger testes. Disse ingrediensene gir bedre fiskehelse og redusert utslipp i småskala og målet er å undersøke om samme effekter kan dokumenters i sjø.

Prosjektet har fått navnet EINVU – Ernæringsmessige Innovasjoner, Nøkkelen til de store Velferds Utfordringene. Alltech vil levere testprodukter og ha prosjektlederansvar, mens Nofima vil være ansvarlig for forsøksdesign, analyser, fortolkning av data og rapportering. Oppdretterne eier konsesjonene og vil være ansvarlig for drift av konsesjonene. De representerer tre ulike deler av landet som alle har ulike driftsutfordringer.

I forsøksperioden vil effekten av ulike nivåer av organiske mineraler og mikroalger testes og følges opp med en rekke prøveuttak, fremgår det av en pressemelding fra Alltech.

Fra småskala til kommersiell produksjon
Håndtering og miljøforhold som temperatur, oksygen, lus og alger utfordrer laksen. Blir det mange nok stressfaktorer som svekker laksen, bryter det lettere ut sykdom, som igjen fører til økt dødelighet.

– I småskalaforsøk med organiske mineraler ser vi at mineraldeponeringen i fisken er høyere og at fisken tåler bedre stress, sier prosjektleder i Alltech, Elin Kvamme.

– Vi ser også bedre vekst, lavere dødelighet og mindre gaping. Når det gjelder bruk av mikroalger i fôret har vi sett bedre tilvekst, bedre pigmentering og mer EPA + DHA i filet. Tilgangen til fiskeolje er usikker i årene som kommer. Heterotrofe mikroalger har et høyt nivå av omega-3 og det er derfor hensiktsmessig å studere effekten ved å erstatte marine råvarer med disse.

– Vi ønsker i dette prosjektet å undersøke om vi oppnår den samme gode effekt i kommersiell produksjon som i småskalaforsøk. Det blir veldig spennende, for der er jo her fisken virkelig blir utfordret, sier Kvamme.

Samarbeid med Nofima
Alltech er ett av verdens ledende dyrehelseselskap og har nær 40 års erfaring inn mot landbruksnæringen. I 2012 inngikk Alltech et strategisk samarbeid med Nofima og flere prosjekter dokumenterte meget god effekt på laks av forskjellige produkter som ble testet. Disse produktene brukes som fôringredienser av oppdrettere over hele verden.

– Vi er svært glad for at Nofima ønsker å være med oss på denne reisen for å kvalitetssikre dette prosjektet, sier Kvamme.