Får ikke nok norsk laks

Nyheter
658

– Nå er norsk laksefilet nesten dobbelt så dyr som chilensk i USA. Helt crazy at prisdifferansen kan være så stor for en commodity som laks, kommenterer en amerikansk laksetrader til iLaks.

– Fersk norsk helfisk koster det samme som chilenske ferske fileter, legger han til.

Den oppsiktsvekkende prisdifferansen bekreftes av den siste utgaven av markedsrapporten Urner Barry’s Seafood Price Current.

Over 50 kroner
Her kan en se at en containerlast med europeisk produsert hel laks selges fra 3,25 til 3,65 amerikanske dollar per pund, tilsvarende en kilopris mellom 48,70-54,70 kroner per kilo. Til sammenligning selges ferske chilenske fileter (C-trim) for 3,50-3,70 dollar per pund (FOB Miami).

Prisdannelsen preges av at det er lite tilgjengelig europeisk laks i det amerikanske markedet. Fisken som bys frem er storlaks, i vektklassene 6-7, 7-8 og 8-9 kilo. De mest etterspurte vektklassene, 3-6 kilo, øremerkes av de norske eksportørene i første rekke for de store foredlingskundene i Europa.

Primært ferske fileter
Det er imidlertid primært ferske fileter som selges flybåren fra Norge til USA. Ifølge Norges Sjømatråd ble det i uke 46 solgt 134 tonn, tilsvarende lastekapasiteten til 6-7 ordinære Boeing 747 Jumbo Jet.

USA har lenge vært Chiles klart største laksekunde. Nå tas stadig mer av laksen til Brasil, og etterhvert også Russland.