Fangsten av pukkellaks ble syvdoblet fra 2019

Nyheter
0

Til tross for halvering av laksefangsten, er det rekordår for fangst av pukkellaksen.

I den ordinære sesongen i 2021 ble det fiska 28.900 pukkellaks på til sammen 72 tonn. Det er syv ganger mer enn i 2019, viser tall fra SSB.

Pukkellaksen er en fremmed art som ikke er ønsket i Norge.

Ifølge SSB ble det fisket 98 tonn laks i den ordinære sesongen i 2021. Det er 117 tonn mindre enn i 2020, og mer enn en halvering av fangsten.

– Sjølaksefiskerne fanget 71.719 kilo pukkellaks i ordinær sesong. Det er en formidabel økning på 582,8 prosent sett i forhold til 2019. Og tenk dere dette er bare i ordinær sesong, de få dager vi får fiske. Alle våre organisasjoner som søkte til våre myndigheter fikk nei til å delta i ett utvidet fiske etter pukkellaks i sjø, sier Frank Emil Trasti, i Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag, til iLaks.

– Fangst av laks har gått ned med 27,2 prosent i perioden 2019-2021. Men husk det er medregnet pukkellaksen. Hvis vi bare ser på tallene for laks med sine 98 tonn i den ordinære sesongen i 2021 så er dette hele 117 tonn mindre enn i 2020. Altså mer enn en halvering av fangsten, sier Trasti videre.