Falsk mistanke om ILA i Hammerfest

Nyheter
0

Det er ikke lenger mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 10790 Olderfjord i Hammerfest kommune. 

Cermaq Norway Salmon varslet Mattilsynet 1. juni om funn forenelig med ILA på fisk ved lokaliteten. Mistanken var basert på positive analyseresultater (PCR) gjennomført av Patogen etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Oppfølgende prøver fra lokaliteten har ikke bekreftet diagnosen ILA, melder Mattilsynet torsdag.

For å begrense smittespredning ble lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Lokaliteten ble tømt for fisk 9. juni. Mattilsynet godkjente gjennomført rengjøring og desinfeksjon av lokaliteten 16. juni.

16. september har lokaliteten gjennomgått tre måneders brakklegging, og restriksjonene blir dermed opphevet.