Fallende innslag av rømt oppdrettslaks i norske elver

Nyheter
685

– Det nytter å overvåke og ta bort. Statistikken viser en nedgang av innslag av rømt laks i norske elver, sier Roar Paulsen i OURO. Nå skal 49 elever overvåkes i 2020.

OURO (Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk) har i oppgave å overvåke norske elver og ta ut rømt oppdrettslaks. Siden 2015 er havbruksnæringen, gjennom egen forskrift, pålagt å overvåke og vurdere tiltak i elver med for høyt innslag. OURO hadde første år med tiltak i 2016.

Nedadgående trend
– Vi ser på statistikken at innslaget viser en nedadgående trend i mange elver, men noen har fortsatt for høye innslag av rømt fisk. Vi fortsetter derfor den gode innsatsen i flere av de samme elvene som i fjor, sier styreleder Roar Paulsen i en pressemelding. 

Ifølge forskriften skal en vurdere planlegging av tiltak for å redusere forekomst, dersom innslaget av rømt oppdrettsfisk er lik eller større en fire prosent i en elv. I elver der innslaget er større en ti prosent skal tiltak gjennomføres.

Som statistikken i tabellen viser, er det det en tydelig nedgang av rømt fisk i elevene før og etter uttak fra 2016–2019. Etter uttak, viser oversikten svært få elver med innslag over fire prosent. Nedgangen i grønn søyle fra 2018 til 2019 skyldes at det ble valgt ut 12 færre elver for utfiske i 2019 (på grunn av færre elver med høye innslag).

I overvåkningsprogrammet inngikk 255 elver, hvor det i 144 elver var under fire prosent innslag av rømt laks.

Uttak
Selve uttaket og hvem som tar ut fisken, gjøres i samarbeid med lokale elveeierlag og fylkesmannen. Sammen blir en og enige om hvilken metodikk som er best egnet.

Styret i OURO velger ut elvene ut fra resultatet i Det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt fisk. I år er det da valgt ut 49 elver. I tillegg blir det gitt støtte til utfisking i tre kilenøter i Trøndelag og kilenøter tilknyttet Vossovadraget.