Fall i omsetning og resultat for Polar Quality

Nyheter
807

Bodøeksportøren Polar Quality måtte tåle en reduksjon i både topplinje og resultat i 2018, men driftsmarginen styrket seg.

Salgsinntektene sank nemlig med 170,2 millioner kroner fra 2017 til 2018. Det bidro til å dempe både driftsresultat og resultat før skatt.

«Mesteparten av innkjøpene er laks som skjer fra selskapets aksjonærer i ordinær konkurranse med andre eksportører», skriver Polar Quality i sin årsberetning.

Driftsmarginen til selskapet økte imidlertid – fra 1,1 til 1,2 prosent fra 2017 til 2018.

Etter at regnskapet er gjort opp utbetaler Polar Quality et utbytte på fem millioner kroner til aksjonærene, hvor Salten Aqua, med sin eierpost på 55,2 prosent av aksjene, er største eier. De øvrige aksjonærene i eksportfirmaet er oppdretterne Nordlaks, Salaks, Kvarøy Fiskeoppdrett og Selsøyvik Havbruk.

Det har søndag ettermiddag ikke lyktes iLaks å få en kommentar fra Polar Quality til årsresultatet.