Faktasjekk: Nei, oppdrettslaksen spiser ikke fem ganger så mye mat som den gir oss

Nyheter
1118

Ifølge forskere spiser laksen trolig omlag to ganger mer menneskemat enn den gir oss.