Faktasjekk: Nei, oppdrettslaksen spiser ikke fem ganger så mye mat som den gir oss

Nyheter
932

Ifølge forskere spiser laksen trolig omlag to ganger mer menneskemat enn den gir oss.