Fagsjef, oppdrett

1286

Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL), er en landsdekkende bransjeforening for fiskerinæringen,
der medlemmene dekker omsetningen av fisk og fiskeprodukter fra hav til disk. Vår oppgave er å ivareta medlemsbedriftenes felles interesser av næringspolitisk, økonomisk og faglig art. NSL har i dag ca 130 medlemsbedrifter innen områdene: Eksportører, Foredling, Fiskemottak, Slakterier, Grossister og Oppdrettere. Bedriftene sysselsetter ca 3500 årsverk. Vårt kontor er i Trondheim.

 
Hovedoppgaver:
– Lede og utvikle NSLs arbeid for lokaleide oppdrettsselskap i Norge
– Fronte faglige og næringspolitiske utfordringer på vegne av oppdretterne
– Initiere og gjennomføre prosjekter og aktiviteter i samarbeid med oppdretterne
– Daglig kontakt med medlemsmassen

 
Ønskede kvalifikasjoner:
– Relevant høyere utdanning
– Nettverk i oppdrettsnæringen
– Stor arbeidskapasitet
– Kontaktskapende, og selgende personlighet
– God muntlig og skriftlig framstillingsevne

 
Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, pensjons- og forsikringsordninger.
For nærmere informasjon kontakt daglig leder Svein Reppe på tlf. 73 84 14 00/916 33 222.

 
Kortfattet søknad med CV, merkes ”Fagsjef oppdrett”, og sendes innen 31.05.14 til: [email protected]