Færre flaskehalser gir flere muligheter for bløggebåter

Nyheter
0

 «Volt Harvest III» snart i drift.

Like over påske forventer Remøy Management overlevering av sitt nyeste fartøy, «Volt Harvest III». Bløggebåten skal i tjeneste for både faste kunder og på spotmarkedet.

Båten er den første av to som skal i drift for Volt Service i år. Den andre bløggebåten, «Volt Collector III», forventes levert i månedsskiftet september/oktober. Daglig leder Even T. Remøy ser flere muligheter og færre flaskehalser fremover.

– Vi ser positivt på utviklingen i markedet for bløggebåter. Det er stadig flere oppdrettere som tar i bruk denne tjenesten. Flaskehalsen frem til nå har vært at mange slakterier ikke har hatt kapasitet. Nå ser vi at særlig slakterier lenger nord også bygger om til å ta imot bløggebåtene, sier Even T. Remøy til iLaks. Ifølge Remøy tar alle slakteri i sør, og de fleste i region midt, nå imot ferdig bløgget fisk.

Even T. Remøy. Foto: Remøy Management.

«Volt Harvest II», som i stor grad går på spotmarkedet, hadde i fjor hele 130 oppdrag i løpet av siste halvår. Fremover mener Remøy det blir økt bruk av faste kontrakter også i markedet for bløggebåter.

– Både «Volt Harvest III» og «Volt Collector III» vil i større grad på mer faste kontrakter.  Vi har de fleste større oppdrettere som kunder, samt en god miks av de mindre. I perioder uten faste oppdrag er de tilgjengelige på spot for andre oppdrag. Vi bistår våre faste kunder som har fast kontrakt med å ta slike oppdrag, sier Even T. Remøy.

Trenger mer sjøfolk
«Volt Harvest III» er bygget ved Fitjar Mekaniske verksted. Den er 43 meter lang og har en slaktekapasitet på mer enn 100 tonn per time. «Volt Collector III», som leveres av Moen Marin, er noe mindre med en lengde på 22 meter og en slaktekapasitet på rundt 30 tonn i timen.

«Volt Collector III» er også klargjort for automatisert bløgging av oppdrettstorsk, i tillegg til laks og ørret. Prislappen for de to båtene er anslått til rundt 400 millioner kroner. Med to nye båter i år øker behovet for sjøfolk for rederiet på Fosnavåg.

– Innen året er omme vil vi nok være mellom 80 og 90 ansatte i Volt Service. Vi jobber nå med å rekruttere mannskap til de nye båtene, forteller Remøy, som legger til at det er i dag vanskeligere enn tidligere å få tak i sjøfolk. Dette på grunn av økt aktivitet i mange bransjer og at det har forsvunnet mye sjøfolk ut av markedet på grunn av krigen i Ukraina.

– Det skulle absolutt vært utdannet flere sjøfolk i Norge. Det er generell mangel, og særlig for skipselektrikere. Selv om vi har lærlinger på de fleste av våre båter, er det også knapphet på dem, sier Remøy.

Matros Kristoffer Aksnes. Her ved bløggeroboten i selve fabrikken ombord «Volt Harvest II». (Foto: Steve Hernes)

Enova-kutt og skatt
I begynnelsen av mars meldte Enova at de ikke lengre gir støtteprogrammet for batteri i fartøy til havbruksflåten opphører. Det merkes også for Remøy Management.

– Vi syns det er synd at støtten opphører. Det påvirker oss og andre i aller høyeste grad. For oss betyr det mellom 10 til 15 millioner kroner i økte kostnader til batteripakker og kobling til landstrøm per båt for båter som skal bestilles i fremtiden, dersom det blir valgt slik teknologi ombord, sier Remøy.

Selv om nye båter er på vei, og Remøy ser positivt på markedet fremover, har også lakseskattesjokket satt flere prosjekter på hold for rederiet.

– Vi vil nå se hva som skjer med lakseskatten og hva det fører til. Selv med to båter under levering og generelt god aktivitet har dette påvirket oss. Flere båter er tegnet og prosjektert, men de ligger på vent og er ikke satt i bestilling, sier Remøy, som ikke vil konkretisere hvor mange bløggebåter som står på vent.

– Vi må se hvordan industrien utvikler seg fremover. Hvordan de store, men også de små tilpasser seg det nye skatteregimet som kommer. Om vi får den veksten i næringa vi tidligere så for oss, er høyst usikkert. Ingen vet helt hvordan dette vil slå ut siden ingen vet hvordan skatten faktisk blir, sier Even T. Remøy.

«Volt Harvest I» og «Volt Harvest II» er sammen på hasteoppdrag. Foto: Remøy Management.