EU-foredlere organiserer seg: Krever slutt på eksportforbudet for «prodfisk»

Nyheter
0

Europeiske lakseforedlere går sammen om å utfordre det særnorske eksportforbudet mot produksjonsfisk.

Onsdag annonserte lakseforedlere over hele Europa lanseringen av en allianse (EU Salmon Processors Union) for å få fjernet Norges eksportforbud mot produksjonsfisk, ifølge Salmon Business.

«Som lakseforedlere i Europa står vi overfor en avgjørende utfordring som berører oss alle, og det er på høy tid at vi tar kollektive grep», skriver den nye foreningen på sine nettsider.

«Dette eksportforbudet favoriserer et par norske norske lakseforedlere, samtidig som tusenvis av EU-laksekjøpere mangler tilgjengelighet og ekstreme priser på overlegen og ordinær laks.»

Les også: Nederlandsk støtte til dansk kamp om «produksjonsfisk»-eksport

Prispress og ineffektivitet
Den nye alliansen har bedt alle EU’s lakseforedlere, store og små, til å signere oppropet som krever en slutt på eksportforbudet på sin nye nettside. Eksportforbudet har ført til mangel på laks i EU-markedet, noe som har forårsaket prisstigninger for høyere lakskvaliteter og markedsineffektivitet, ifølge den nye alliansen.

Interesseorganisasjonen argumenterer mot påstandene om potensiell omdømmeskade for norsk laks ved å slippe «prodfisk» inn i det åpne markedet er ubegrunnet, med henvisning til den vellykkede praksisen i andre lakseproduserende land som Færøyene, Skottland og Irland. De fremhever også spørsmål om svindel, proteksjonisme og vage regelverk, inkludert ti-års dispensasjonen til Hav Line, noe som forverrer problemet.

Logoen til den nye interesseorganisasjonen. Grafikk: EU Salmon Processors Union

Grense på åtte prosent
EU Salmon Processors Union oppfordrer nå den norske regjeringen til å oppheve eksportforbudet for produksjonsfisk eller i det minste gi dispensasjon når andelen fisk overstiger åtte prosent av det totale slaktevolumet.

De hevder at EU-foredlere er rigget for å håndtere og oppgradere laks i produksjonsgrad til premiumprodukter, og sikre fisk av høy kvalitet i markedet.

I tillegg til disse argumentene viser organisasjonen til rettspraksis som støtter oppfatningen.

«EU-domstolen har gjentatte ganger avsagt kjennelser som understreker viktigheten av fri bevegelse av varer og behovet for rettferdig konkurranse innenfor det indre marked. Det norske forbudet mot eksport av produksjonsgrad-laks er i strid med disse prinsippene og må utfordres basert på europeisk lovgivning», skriver de på sine nettsider.

De største foredlerne
Organisasjonen inkluderer prosessorer fra flere EU-land, inkludert Polen, Danmark, Belgia, Spania, Nederland og Frankrike.

– Selskapene bak forblir anonyme, siden vi ønsker å snakke som én stemme i denne saken. Vi planlegger å utnevne en styreleder/representant snart. Det er stort sett de største foredlerne i de ulike landene som er nevnt på nettstedet, sier en kilde i et av de større foredlingsselskapene på kontinentet, til iLaks.

Han legger til:

– Dette er en del av et lobbyprogram der vi skal henvende oss til regjeringen på alle nivåer. Lokalt, regionalt, nasjonalt og selvfølgelig på europeisk nivå. Jeg har ikke så mye å legge til, annet enn det som står på nettsiden.