Etterspørselen løper fra tilbudet

Kommentarer
8679

Etter å ha fremlagt resultatene for første kvartal, vektlegger markedslederne Lerøy Seafood Group og Marine Harvest begge etterspørselsveksten som nøkkelen i det sterke prisbildet vi ser nå.

Fredag kunne iLaks fortelle om laksepriser, for levering inneværende uke, på 80 kroner kiloet. Siden midten av januar har spotprisen med det lagt på seg med 30 kroner kiloet. Samtidig har lakseeksporten, år over år, økt med 4,1 prosent så langt i 2018, ifølge Akvafakta.

Etterspørselsdrevet
Det er oppsiktsvekkende, og forteller først og fremst om ivrige sluttkunder. De er sultne på laks. Det mener i hvertfall direktørene i verdens to største oppdrettselskaper.

– Etterspørselen etter laks har økt i år sammenlignet med slutten av 2017. Dette har ført til høye priser og godt resultat for Marine Harvest, uttalte konsernsjef Alf-Helge Aarskog etter å ha lagt frem årets første kvartalsresultat i morges.

– Etterspørselen etter sjømat er sterk, og dette har gitt en positiv utvikling i prisene i første kvartal 2018, sa Henning Beltestad hos konkurrenten Lerøy i går.

Det er etterspørselen, ikke en kald seinvinter med treg tilvekst i sjø, som er fokus og hovedforklaring når laksetoppene skal beskrive årets prisoppsving.

Rekord
Se nøye på denne grafen.

Det har vært eksepsjonelt høye priser i både 2016 og 2017. Men 2018 kan bli enda bedre. Andre kvartal, som normalt er årets best betalte, viser i år laksepriser som overstiger både 2016 og 2017 – med god margin.

Kontrasten er klar målt mot utsiktene ved årets inngang.

Nedtur
Norges Sjømatråd dristet seg ved fremleggelsen av eksporttallene for 2017 ut på en spådom for lakseåret 2018. Markedsførerne i Tromsø, hvis viktigste jobb er å promotere oppdrettslaks, trodde på nedtur og et fall år over år på 12 prosent, idet de spådde 52 kroner i snitt for året. Det var noe mer optimistisk enn Nordea Markets som like før jul kringkastet prisforventninger på 48 kroner.

Men markedet ville det altså anerledes.

Festmat
Presentasjonsmaterialet fra Marine Harvest sin første kvartalsrapport viser tydelig hva som nå synes å ha blitt den nye malen. De siste fem år har lakseprisen kun i korte perioder blitt registrert under fem euro (FOB Oslo) per kilo.

Markedets dom er at laksen, gitt dagens utbud, ikke er hverdagsfisk. Den er forbeholdt restaurantbord og helgemiddager. Og sluttkundene er mer enn villige til å betale for det.

Illustrasjon: Marine Harvest