Etterlyser debatt

Nyheter
858

Strøksnes er i storform. Han har for lengst lagt den norske oppdrettsnæringen for hat. I Morgenbladet like før helgen angrep han igjen med alle kanoner. I en artikkel kalt «I stedet for debatt» innleder han med at merd (som på fransk betyr merde tilfeldigvis «dritt» eller «lort») slipper ut enorme mengder urenset kloakk rett ut i fjordene.

Tonen og presisjonsnivået er satt.

Og laksen er proppet med gift og faenskap.

«Den er i stor grad foret opp på soya, og er full av Omega 6, som er usunt, i motsetning til Omega 3. Vi kunne påvist at oppdrettslaksen inneholder alt fra plantevernmidler som selv u-land har forbudt, til bromerte flammehemmere, et kreftframkallende stoff som finnes i kretskortene på datamaskiner – og i oppdrettslaks. Samt DDT, dieldrin, endosulfan, HCB, klordan, toksafen, PCB7, PCB6, PCCD/PCDF, DL-PCB, PBDE7, arsen, kadmium, kvikksølv, metylkvikksølv, bly og tinn. Samt pesticidet ethoxyquin, som trenger inn i hjernebarken på fisk, og forstørrer hjerte og lever.»

Han er klar på at laksen er direkte giftig: «giftstoffene fra merdene, og i selve laksekjøttet, er i ulik grad giftige hver for seg.»

Forvaltningen av oppdrettsnæringen mener han er ute av kontroll: «Alle føre-var-prinsipper er lagt til side.»

Han skriver videre at bransjens politiske makt utgjør et demokratisk problem. «Ingen lobby, med mulig unntak for oljeindustrien, har vært så aktiv på Stortinget som lakseoppdretterne,» påstår han.

Mens oppdrettsnæringen er oppgitt over at fiskeriministeren ikke har gitt næringen ny vekst etter at hun inntok fiskeridepartementet i fjor høst, vil Strøksnes i sin fiktive debatt stramme henne opp for det motsatte: «Vi ville spurt en av politikerne som ikke ønsket å stille i debatten, for eksempel dagens fiskeriminister Elisabeth Aspaker: Hvorfor gir dere denne bransjen frie tøyler».

Og ikke nok med det. Norges Sjømatråd har tydeligvis fritt frem for å desinformere: «Lakseselgerne i Norges sjømatråd er utstyrt med diplomatpass, har kontorer over hele verden, og disponerer over ubegrensede ressurser til å villede og desinformere, altså til propaganda.»

«Når ble norsk gift sunt for utlendinger?» spør han.

«Bransjen bruker astronomiske beløp på lobbyisme, villedende markedsføring, manipulasjon av offentligheten og til å kjøpe seg politisk innflytelse,» mener Strøksnes.

Morten Strøksnes utarbeidet teksten, som er gjengitt i Morgenbladet, i forbindelse med oppføringen av forestillingen Laksespelet. Kunsthall Oslo planla en debatt etter forestillingen, med representanter fra oppdrettsnæringen, herunder FHL, Norges Sjømatråd og Nærings- og Fiskeridepartementet.

Ingen fra næringen ønsket å delta i debatten.

For hele artikkelen, se: https://morgenbladet.no/ideer/2014/i_stedet_for_debatt#.U5YQv_l_vnj