Etter fem års utvikling og grundig testing settes Aquatraz i kommersiell produksjon

Nyheter
0

Etter fire utviklingsgenerasjoner er den semilukkede Aquatraz-merden nå klar for resten av laksenæringen. 

Aquatraz er utviklet av Seafarming Systems i samarbeid med Salmonor gjennom de siste fem årene, med basis i utviklingstillatelser fra staten. Et omfattende innovasjons- og testprogram konkluderer med at den semilukkede stålmerden bidrar til å løse miljø-, energi- og arealutfordringer i akvakulturnæringen.

– Fisken presterer bedre på tilvekst, bedre på fôrfaktor og har i tillegg vesentlig lavere lusenivå. Vi ser store forskjeller på produksjon i Aquatraz og i konvensjonelle merder, forteller prosjektleder Steingrim Holm i Salmonor i en pressemelding.

Fra pilotversjonen ble sjøsatt i august 2018, har Aquatraz vært gjennom til sammen fire utviklingsgenerasjoner, hvor kunnskap og erfaringer fra storskala driftsforsøk er brukt til å forbedre teknologiløsninger og HMS for røktere. I tillegg har det vært kjørt et omfattende biologiprogram for å sikre at Aquatraz gir fisken best mulig levemiljø. Resultatene viser at fisken har både bedre gjellehelse og produktkvalitet.

Forsterket luseskjerming
Analyser gjennomført i regi av Aquatrazprosjektet viser at produksjonskostnadene blir lavere i Aquatraz, hovedsakelig på grunn av tilnærmet avlusingsfri produksjon sammenlignet med kontrollmerder. Siden den første Aquatraz-merden ble sjøsatt i 2018, er også luseskjermingen blitt ti meter dypere.

– Vi så effekt av skjerming ned til åtte meter også, bedre enn på konvensjonelle merder og vanlige skjørt. Men det er først etter at vi fikk skjerming ned til 18 meter at vi har sett den virkelige effekten, sier Torolf Storsul.

Veterinæren er i dag FoU-leder i Aqua-Kompetanse, og har hatt ansvar for biologiovervåkingen av Aquatraz fra start til slutt.

Med langt færre avlusinger, utsettes fisken for mindre håndtering, stress og påkjenninger. Samtidig reduseres antall sultedager. Det gir økt tilvekst og bedre fôrfaktor.

Framtidens merder
Teknologigründer Alf Reidar Sandstad i Seafarming Systems setter nå Aquatraz i kommersiell produksjon, slik at andre havbrukere kan ta den i bruk. Stålkonstruksjonen som er bygget på kunnskap og erfaring fra skips- og oljeindustrien, har en minimum levetid på 20 år. Med godt vedlikehold kan levetiden dobles.

– Aquatraz løser mange av utfordringene som næringen står ovenfor. Teknologien er fortsatt ny og vil fortsette den systematiske teknologiutviklingen for å redusere fotavtrykket fra havbruksindustrien enda mer. Mens det i dag trengs fire kilo stål for hver fisk som produseres i offshore-merder, er stålvekten i Aquatraz 250-500 gram per kilo fisk. Aquatraz er også langt enklere å ta i bruk, siden den kan legges i et vanlig fortøyningssystem og ellers bruke de samme fôrings- og dødfisksystemer og infrastruktur som i dag, forteller Sandstad.

Han mener at hverken hav- eller landbasert oppdrett har tilsvarende potensial til å redusere fotavtrykket i næringen.