Etablerer operasjonssentral for fôringsteknologi på Terråk

Nyheter
1065

Aquatech-selskapet Bluegrove (tidligere kjent som CageEye) skaper nye arbeidsplasser i Bindal i Nordland.

– Senteret gjør det lettere å ta i bruk den nyeste teknologien som forbedrer produktiviteten og bærekraften i laksenæringen, og vil bli et viktig knutepunkt for kunnskapsdeling og teknologiutvikling i havbruksnæringen. Leverandører og oppdrettere vil ha stor nytte av at denne kunnskapen blir enda mer tilgjengelig, sier fôringspesialist Mattis N. Segerberg Bluegrove i en pressemelding.

I første omgang opprettes det én hel- og flere deltidsstillinger på Terråk.

– Operasjonssentralen vil være bemannet utenom normal arbeidstid, syv dager i uken, godt tilpasset havbruksnæringen, sier Segerberg.

– Det unike er imidlertid fôringsteknogien vi har utviklet. Vi forstår hva fisken trenger til enhver tid, så fôringen alltid skjer i tråd med laksens naturlige oppførsel. Det betyr at i enkelte tider på året, starter matingen så tidlig som klokken 0400 og varer til sen ettermiddag.

Bluegroves fôringsteknologi er basert på forskningsresultater og tett samarbeid med både Havforskningsinstituttet og aktører i havbruksnæringen.

– Teknologi og løsninger som optimaliserer fôringen er viktig for alle oppdrettsselskaper, og bidrar til bedre fiskevelferd, økt bærekraft og lønnsomhet, sier Bendik Søvegjarto, administrerende direktør i Bluegrove.

– Vi har nå bygget en robust infrastruktur- og teknologiplattform som bidrar til å utnytte vår egen teknologi fullt ut, sier Segerberg.

Det nye operasjonssenteret deler lokaler med Norse Aquas fabrikk i Terråk, ved Sørfjorden i Bindalsfjorden. De fleste oppdrettere bruker allerede digitalt tilkoblet teknologi til å fôre laksen. Dette gjør det mulig for Bluegroves ansatte å overvåke utstyret og driften eksternt.

–  Vår teknologi er klar for helautomatisk, autonom fôring. Overvåkning av kompetente operatører gir imidlertid en ekstra trygghet, sier Segerberg.

Ansatte ved Bluegroves nye operasjonssenter må gjennom et teknisk utfordrende opplæringsprogram ved selskapets operasjonssenter i Oslo. Programmet gir den nødvendige kompetansen og innsikt i fiskens adferd.

– Vi opplever en høy vekst i etterspørselen etter tjenester som fjernovervåking av fôring, forklarer Segerberg.