Etablerer ny tankterminal i Hirtshals: Fiskeavfall skal bli biogass

Nyheter
572

Når Biomass.dk i løpet av kort tid oppfører den første etappen av en stor og moderne tankterminal for flytende biomasser på Hirtshals Havn, blir det et skritt inn i fremtiden – både for den grønne dagsorden og for fiskeforedlingsklyngen i Hirtshals.

De tre første tankene, som på sikt skal bli en del av et større biomasseanlegg, forventes å ankomme Hirtshals Havn i løpet av uke 42. Tankene fraktes til Hirtshals på blokkvogner med et ro/ro-skip, og settes deretter opp og monteres direkte på det leide arealet. Det forventes at anlegget kan settes i drift allerede i november.

– Vi hadde undersøkt en rekke andre muligheter før vi besluttet at vårt nye tanklager skulle plasseres på Hirtshals Havn. Vår konklusjon pekte imidlertid entydig på at vi oppnår den geografisk mest optimale plasseringen og infrastrukturen på Hirtshals Havn – både i forhold til tilførsel av biomasse og til videre avsetning, forteller Jens R. Schrøder, direktør ved Biomass.dk, i en pressemelding.

Biomass.dk, som står bak prosjektet, har spesialisert seg på gjenbruk av organiske restprodukter – biomasse – som blant annet brukes i produksjonen av bionaturgass i danske biogassanlegg. I tillegg til å bidra til det grønne skiftet og reduksjon av den totale klimabelastningen fra energiproduksjon, kommer Biomass.dk’s nye tankterminal også til å utgjøre en viktig del av næringsmiddelklyngen på Hirtshals Havn gjennom samarbeid med fiskeindustrien.

Det nordeuropeiske markedet danner grunnlag for virksomhetens aktiviteter, og følgelig mottar Biomass.dk blant annet biprodukter som ensilasje fra den nordatlantiske lakseindustrien, glyserin fra biodieselproduksjon og andre lignende produkter.

Med tre tanker, hver med en høyde på 13 meter og en diameter på 11 meter, har Biomass.dk mulighet for å motta volumer på opp til 3.500 tonn. I tilknytning til tankanlegget etableres dessuten flere rørledninger  med store dimensjoner direkte til kaikanten, noe som muliggjør rask innpumping direkte fra skipet til tankanlegget, samt håndtering av forskjellige produkttyper og dermed effektiv produkthåndtering.

Biomass.dk ble stiftet i 2018 med det formål å håndtere og ivareta store mengder organiske biprodukter som kan brukes til grønn energi. Biomass.dk er delvis eid av Grøngas og av verdens største private energiselskap, E.ON.