– Et svik mot millioner av fisk

Nyheter
0

Dyrevernallinansen mener det er sjokkerende at Mattilsynet vil tillate fortsatt bruk av termisk avlusing.

Mattilsynet skriver i en kunngjøring mandag at de velger å ikke forby metoden med termisk avlusning. De vil vente på enda mer forskning for å få bekreftet skadevirkningene. Dette til tross for at undersøkelser har vist at vann på over 28 grader skader fisken.

Oppdrettsnæringen har nå fått to år på å omstille seg, likevel har problemene vedvart. Mer enn 50 millioner oppdrettslaks dør i norske merder hvert år, og termisk avlusning er en av de største kildene til denne dødeligheten.

Zoolog i Dyrevernalliansen, Susanna Lybæk mener dette er en sjokkerende avgjørelse av Mattilsynet.

– Vi i Dyrevernalliansen er dypt skuffet. Her svikter Mattilsynet sin rolle i å sikre dyrevelferden. Det er godt dokumentert at termisk behandling medfører smerte og panikk. Spesielt ille er det at fiskene kan risikere å gjennomgå mange behandlinger i løpet av livet.

– Dyrevelferdsloven er tydelig på at metoder og utstyr skal være dokumentert dyrevelferdsmessig forsvarlig. Dessverre er termisk avlusing tatt i bruk uten god dokumentasjon, og når det ble dokumentert at metode forårsaker smerte og panikk ble dette ikke tatt hensyn til. Er det sånn at en metode som er påvist skadelig fortsatt skal tillates fordi man avventer forskning på om den er skadelig? sier Lybøk til iLaks.

Les også: – Det er kritisk for både miljø og fiskevelferd at det fortsatt vil være mulig å benytte termisk behandling mot lakselus fremover

Forskning utført av Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet på oppdrag fra Mattilsynet, bekrefter at termisk avlusing er smertefullt for laksen. Fisken viser tydelig smerteadferd ved bruk av varmtvann over 28 grader. Fisken får rett og slett panikk og hiver seg inn i karveggen i et forsøk på å komme unna.

– Det er en hån mot dyrevelferdsloven å la denne praksisen fortsette når vi vet hvordan den påvirker laksen. Vi i Dyrevernalliansen gir ikke opp kampen. Vi kan ikke stå og se på at dyrevelferden overkjøres på denne måten, sier Lybæk.