Et komplisert politisk kapittel 

Meninger
0

To politikere og to partier som vil det så godt. Men ikke skjønner sitt eget beste?

De er i utganspunktet svært oppegående Støre og Vedum. Det er det ingen tvil om. De kan til en vis grad koordinere kroppen, både synge og danse.

Men å lytte til folket. Der har de mye å gå på.

Kanskje blir det mer komplisert?

Hvor smart er det å lansere elektrifisering av Melkøya og grunnrente skatt på laks før valgkampen?

Noen vil si riktig og rett.

Men er konsekvensene egentlig Senterpartiets og Arbeiderpartiets politikk.

Vil de egentlig kysten og distrikt-Norge sitt beste?

Det står i partiprogrammet fra to år siden, at de vil.

Men har de tatt inn over seg hva de egentlig skrev?

Å endre og innføre ett nytt skatteregime skaper alltid debatt.

Nå blir det mer enn det. Rettsaker.

Vi har verdens beste kyst for produksjon av fisk.

Vi må se på oss selv.

Hvordan kan vi forvalte det vi er så heldige å ha på en fornuftig måte.

Inn i fremtiden.

Gi rammebetingelser som vil fungere i forhold til å tenke at man vil utvikle.

Skape og bygge.

Bygge det som har ett enorm potensial.

Havbruksnæringen.

Fordi!

Vi er bare i begynnelsen.

Vi må så før vi høster. Det er en selvfølgelighet.

Men vi må ikke høste for mye før vi har sådd nok.

Det er mitt budskap.