– Et av de viktigste stikkordene for oss har vært «skalerbarhet»

Nyheter
1715

Både MMC og First Process startet i små kår, men er i dag etablert i store, moderne lokaler som er bygget for videre vekst.

MMC First Process’ tidligere virksomhet på Vigra og Sjøholt, på hver sin kant av Ålesund by, har nå blitt samlokalisert i de toppmoderne og velutstyrte lokalene på Digernes, som ligger så «midt i fylket» man kan få det.

– Det er helt klart en tanke bak plasseringen på Digernes, med tanke på både posisjonering og  skalerbarhet, men også muligheten for å alltid kunne vokse oss enda større. Her når vi ansatte fra Vestnes i Romsdal til Eidsdal, Hareid, Ålesund sentrum, Vigra og de andre øyene i motsatt retning. Hovedkontoret i Fosnavåg dekker Søre Sunnmøre, noe som bidrar til å gjøre oss til en svært attraktiv arbeidsplass. MMC First Process er et regionsselskap, sier konsernsjef Petter Leon Fauske.

– For noen år siden fikk vi kanskje tre søkere på én stilling. Da vi søkte etter resepsjonist etter å ha flyttet til Digerneset, fikk vi over 80 søknader, forteller VP Marketing & PR, Per Helge Devold til iLaks.

Petter Leon Fauske og Per Helge Devold. Foto: Lizbeth Osnes

Tre lokasjoner
Selskapet har nå tre lokasjoner; på Digernes i Ålesund, Mølstadnes i Fosnavåg og Haugesund. Hver lokasjon har mulighet for utvidelse dersom det skal til. 

– Når bygget på Digerneset ble tegnet og planlagt, så var det en forutsetning at vi skulle kunne utvide etter behov. Det ligger alt til rette for i dag, skulle vi se at kapasiteten nærmer seg grensen i fremtiden. Da er det raskt å utvide, forteller Fauske idet han entrer produksjonshallen.

Idet du tror du har gått igjennom hele bygget, fra kontorlandskap til møterom, til kantine og fellesarealer, åpner du en dør, går igjennom en smal gang og ender opp i produksjonshallen på 2.200 kvadratmeter.

– Akkurat nå er det ganske tomt her, vi har akkurat sendt av sted flere store bestillinger. Normalt sett er det ikke så mye du kan se av gulvet her, forteller Fauske.

Alltid rom for å vokse
– Et av de viktigste stikkordene for oss har hele veien vært «skalerbarhet». Vi skal alltid ha plass og mulighet til å vokse oss større på alle plan, forteller Fauske. – Helt siden oppstarten av First Process så har vi bygd en skalerbar forretningsmodell, og det er denne grunntanken og arbeidsmåten vi nå høster godt av. Skalerbarhet og repeterende leveranser er viktig for å sikre god økonomisk vekst, og det har vi lykkes med, sier finansdirektør Håvard Remøy.

Evnen til å håndtere vekst er ikke bare et spørsmål om å ha gode og fleksible partnere bakover i verdikjeden:

– Det går gjennom mange andre deler av virksomheten, og er noe vi har jobbet hardt for å utvikle over de siste halvannet årene. Gjennom å sette sammen et komponent styre med ulike vinklinger og samtidig utvikle dette etter hvert som selskapet entrer nye faser, får ledelsen en aktiv sparringspartner «å bryne seg på». Dette høyner kvaliteten i beslutningene, forteller Remøy.

– Vi er et lag med 160 «gamechangere» – de ansatte, der blant annet selvstendige og dyktige topp- og mellomledere er en forutsetning for å vokse uten at organisasjonen blir vaklevoren. Det krever riktig rekruttering, bevisst lederutvikling og et inspirerende miljø, sier Devold.

Forventer videre vekst
– Vi ser en generell medgang i markedet, og forventer vekst innen både akvakultur og villfanget fiskeri, samt service, og rigger oss etter det. Vi har gjort store grep på prosjektgjennomføring og effektivisert oss. Samtidig har vi både rekruttert og drevet god kompetanseutvikling og ikke minst kompetanseoverføring i selskapet de siste årene, forteller Fauske.

Selskapets økonomiske mål er å ha en stabil og god vekst:

– Vi har over tid forberedt oss på den fasen vi nå er inne i og står klar til å ta fatt på neste etappe, forteller Remøy. – Vi har flere spennende prosjekter på gang og tar mål av oss å endre sjømatindustrien med bærekraftige løsninger for havets viktigste matressurser, legger han til.

Fremover vil MMC First Process fortsette å «hjelpe kundene til å bli, eller forbli, de beste i verden».

– Med røtter i sjømatklyngen på Vestlandet er vi godt skodd for det, avslutter Fauske.

Foto: Lizbeth Osnes