ESA godkjenner dumping av gruveavfall i Førdefjorden

Nyheter
793

ESA mottok i 2015 tre klager på myndighetenes beslutning om å gi gruveselskapet Nordic Mining tillatelse til å deponere gruveavfall i Førdefjorden i Sogn og Fjordane.

Tillatelsen ble gitt i april 2015 og utløste store miljøprotester. 

Fakta

  • I norske fjorder og kyststrøk finnes det mer enn 20 sjødeponi, enten avsluttede, i drift eller planlagte.
  • Striden står primært om fjorddumping på tre steder, Førdefjorden, Bøkfjorden i Sør-Varanger og Repparfjorden i Kvalsund.
  • Felles for alle de tre stedene er at de har status som nasjonale laksefjorder.
  • Gruveselskapene og norske myndigheter mener at deponeringen ikke fører til miljøskadelige utslipp.
  • Miljøvernerne er skeptisk til dette. De mener flere av kjemikaliene i gruveslammet er for dårlig testet. De mener dessuten at det fine steinstøvet i seg selv vil påvirke næringskjeden i fjordene.
  • I september var Norge og Tyrkia de eneste landene som stemte mot da Verdens naturvernunion fattet vedtak om å stoppe all dumping av gruveavfall i sjøen.

Klagerne hevder beslutningen er i strid med EUs vanndirektiv, og at gruveavfallet vil være sterkt forurensende i lang tid.

I samsvar med reglene

ESA konkluderer nå med at Norge har opptrådt i samsvar med reglene i vanndirektivet. Dermed lukkes de tre klagesakene.

ESA opplyser at det ikke er avdekket åpenbare feil i saksbehandlingen i Norge. ESA mener norske myndigheter har rett til å godkjenne sjødeponiet, og at Norge har innfridd vilkårene for å gjøre unntak fra vanndirektivet.

– ESA tar ikke stilling til selve prosjektet. Vi har vurdert den norske saksbehandlingen opp mot EØS-reglene, og der har vi ikke funnet brudd på Norges forpliktelser, sier ESAs president Sven Erik Svedman.

«Et svik»

Truls Gulowsen, leder i Greenpeace Norge, mener ESAs beslutning er «et svik mot fjorden».

– Forskningen er krystallklar på at dumping av gruveavfall vil drepe liv i fjorden, og at vannkvaliteten vil forringes. Det er ufattelig at ESA ikke legger dette til grunn, sier han.

– Om ikke dette bryter med lovverket er det vanskelig å se for seg hva som vil gjøre det. Det viser at lovverket ikke er verdt papiret det er skrevet på en gang, sier han.

Naturvernforbundets leder Silje Lundberg mener det er uholdbart at ESA ikke har vurdert selve faktagrunnlaget i saken.

– De har kun vurdert den formelle saksbehandlingen. De gjør ingen vurdering av faktagrunnlaget. Vi er skuffet over dette, sier Lundberg til NTB.

Ikke i gang

Nordic Mining opplyser til NTB at selskapet fortsatt ikke er i gang med produksjonen. Dermed har selskapet heller ikke begynt å deponere gruveavfall ennå.

– Den ligger flere år fram i tid. Vi er nå i gang med tekniske studier, sier Lars Grøndal tekniske planleggingen, sier finansdirektør Lars Grøndahl.

Lundberg varsler at Naturvernforbundet vil fortsette å jobbe for å få stoppet prosjektet før dumpingen kommer i gang.

– De har nå tillatelsene de trenger fra norske myndigheter, men samtidig vet vi at det som er utfordringen, er å skaffe finansiering. Vi vil se hvordan vi kan jobbe opp mot aksjonærer for å få dem til å trekke støtten til Nordic Mining, sier hun.