Er Dyrevernalliansens agenda vegetarianisme?

Meninger
1048

Susanne Lybæk skriver i sitt tilsvar til Michael Niesar og meg at debatten om fisk kan føle smerte ble avgjort for mer enn et tiår siden. Hun prøver å føre oss bak lyset. Svært få spørsmål som vitenskapen steller med er avgjort. Dette er en langt fra avsluttet debatt. Den lever i beste velgående, og tilføres stadig nye vinklinger og ny informasjon.

Lybæk henviser spesielt til Brian Key, og at mange har uttrykt motsatte synspunkt til Keys i tidsskriftet ASent. La oss se litt på denne kilden.

ASent og the Humane Society of the USA
Det nystartete tidsskriftet ASent (Animal Sentience: An Interdisciplinary Journal on Animal Feeling) inviterte Brian Key til å skrive en artikkel om fisks evne til å føle smerte i sin første utgave. Brian Key er Head of the Brain Growth and Regeneration Lab på University of Queensland, Australia.

Utgiveren av tidsskriftet er en avdeling av the Humane Society i USA (HSUS), som vi kan beskrive som en søsterorganisasjon til Dyrevernalliansen. Forskjellen er at HSUS har årlige inntekter på over 1 milliard NOK. Kritikere påstår at HSUS driver mer med rettighetskampanjer for dyr enn med dyrebeskyttelse, og at organisasjonen har en fordekt agenda om å fremme vegetarianisme og opphør av dyrehold. Det er relevant å spørre Dyrevernalliansen om hva deres endelige mål er.

Ikke desto mindre virker det som om tidsskriftet ASent har ambisjoner om å bli en plattform for vitenskapelig og saklig debatt omkring biologisk-filosofiske spørsmål knyttet til dyrs etiske status. De skal ha all ære for at de inviterte Brian Key inn i varmen, ettersom han i mange år har markert seg som en kritiker av dyrefrigjøringens agenda for å tilkjenne fisk etisk relevante emosjoner. Dette er et av tidsskriftets formål.

Det var kanskje å forvente at artikkelen pådro seg 43 kommentarer (pr 14. november 2016) i løpet av kort tid. De fleste er holdt i en saklig og vitenskapelig form, men forfatterne er velkjente navn fra dyrefrigjøringssiden. Brian Kay har svart på de fleste av kommentarene i 3 innlegg. Lenke til innleggene og Keys svar er oppgitt i Lybæks tilsvar.

Skal vi avgjøre vitenskapelig uenighet ved håndsopprekning?

ASent-skribentene er ikke representative for forskningen på området. Det burde ikke forundre noen at et stort flertall her går imot Keys syn. Heldigvis er det slik i vitenskapen at det ikke er flertallet som bestemmer hva som er korrekt.

Når det gjelder mitt eget innlegg, var poenget at det vil bli meget upraktisk for menneskeheten å innrette seg etter pålegg fra dyrefrigjøringsbevegelsen om å tilkjenne dyr like rettigheter med mennesker. Spesielt gjelder dette fisk. Det er lite relevant at Lybæk mener at smerte ikke ser ut til å hindre kvinner i å føde, og at fugler muligens har en effektivt organisert hjerne.

Oppdrettsnæringen på sin side må begynne å forholde seg til etiske spørsmål knyttet til det vi holder på med. Jeg advarer mot at Dyrevernalliansen og beslektete miljø uimotsagt skal få fortsette sin påvirkning av våre myndigheter. Jeg tenker at det er mer eller mindre uforvarende at fisk har blitt likestilt med landbrukets produksjonsdyr i dyrevernlovgivningen, og at det fremdeles kan være mulig å få på plass en rasjonell praktisering av fiskevelferd. Dessuten gjorde jeg et poeng av at det er fullstendig sammenfall mellom god produktivitet i fiskeoppdrett og god fiskevelferd. Hvis folk foretrekker å arbeide for bedre fiskevelferd heller enn for bedre produktivitet, så gjerne for meg.

Den pågående fagdiskusjonen om fisk, følelser og smerte
Oppdrettsnæringens folk bør begynne å sette seg inn i dette temaet. Til sammen inneholder Brian Keys artikler og kommentarene en imponerende referanseliste til de siste vitenskapelige artiklene på området.

Trykk på lenkene, og gå i gang!

Brian Key (2016): Why fish do not feel pain. https://animalstudiesrepository.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1011&context=animsent

En mer popularisert utgave finnes her: https://scientiasalon.wordpress.com/2015/02/05/why-fish-likely-dont-feel-pain/

Andre artikler publisert de siste årene som er kritiske til at fisk kan føle smerte i en etisk relevant forstand kan leses på disse lenkene:

Brian Key (2014): Fish do not feel pain and its implications for understanding phenomenal consciousness. https://link.springer.com/article/10.1007/s10539-014-9469-4 Open access.

Rose JD, Arlinghaus R, Cooke SJ, Diggles BK, Sawynok W, Stevens ED, Wynne CDL (2014): Can fish really feel pain? https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/faf.12010/full Paywalled.