Equinor-direktør blir styremedlem i SalMar Ocean

Nyheter
720

Styrker satsningen på oppdrett offshore.

Torger Rød (45) går inn i styret til SalMar Ocean. Dette heleide datterselskapet av SalMar leder konsernets satsing på havbasert oppdrett. Rød er utdannet sivilingeniør fra NTNU, jobber som direktør for sikkerhet og sikring i Equinor og har også bakgrunn som direktør for prosjektutvikling i samme selskap.

– SalMar Ocean leder an i utviklingen av havbruk langt til havs. Det stiller helt andre krav til utstyr, teknologi og rutiner enn tradisjonell oppdrett innaskjærs. Vi står foran en periode med betydelige investeringer i komplekse prosjekter, og derfor er jeg svært fornøyd med å få en internasjonal kapasitet som Torger med på laget, sier administrerende direktør, Olav-Andreas Ervik, i SalMar Ocean i en pressemelding.

Oppdrett av laks er klimavennlig og effektiv matproduksjon, og tatt i bruk på åpent hav kan man både øke produksjon og verdiskaping samt stimulere til ny teknologiutvikling og innovasjon. SalMar Ocean og datterselskapet Mariculture er i sluttfasen av utviklingsarbeidet med dypvannsmerden Smart Fish Farm, som er spesialdesignet for å tåle værforhold og bølgehøyde på åpent hav. Det vil åpne muligheten for å drive oppdrett på naturens premisser, med minimal miljøpåvirkning.

– Laks og oppdrett er en veldig spennende næring nasjonalt og internasjonalt, hvor SalMar er et ledende selskap på området. SalMar Ocean er fremtidsrettet, vil anvende ny teknologi og driver nybrottsarbeid som jeg både har lyst til å lære fra og være med på å utvikle. Min erfaring med komplekse prosjekter innen olje og gass og fornybar energi tror jeg vil passe godt inn i det Salmar Ocean skal gjøre de neste årene, sier Rød.

Styret i SalMar Ocean består for øvrig av Gustav Witzøe, Atle Eide og Bjørn M. Wiggen.