Enighet i lønnsoppgjøret mellom Kystrederiene og Norsk Sjømannsforbund, Det Norske Maskinistforbund og Norsk Sjøoffisersforbund

Nyheter
758

Det ble natt til 27. november enighet i meglingen mellom Kystrederiene og Norsk Sjømannsforbund, Det Norske Maskinistforbund og Norsk Sjøoffisersforbund om ny NOR og Service- og flerbruksavtale for medlemmer av Kystrederiene.

Partene ble enige om et generelt tillegg på 1,25 prosent med virkning fra 1. oktober 2020, fremgår det i en pressemelding fra Kystrederiene.

Partene ble videre enige om å nedsette et partssammensatt utvalg i tariffperioden som skal se på etablering av et teknisk beregningsutvalg tilpasset næringen. Utvalget skal se på ulike modeller for lønnsdannelsen fremover, herunder frontfagmodellen, som ivaretar både kjøpekraft og konkurranseevne.

– Det er utfordrende tider for norsk næringsliv og maritim bransje, så vi er svært fornøyde med å ha kommet til enighet. Det har vært krevende forhandlinger, men vi har landet på et godt resultat for våre medlemmer, sier administrerende direktør, Tor Arne Borge, i Kystrederiene.

– Vi er videre svært fornøyde med at det ble enighet om å nedsette et utvalg som skal se på ulike modeller for lønnsdannelsen fremover, herunder frontfagsmodellen, sier Borge videre.