«Engeløy» overlevert fra Grovfjord Mek. Verksted til Cermaq

Nyheter
1835

Servicekatamaranen er byggnummer 145 til Grovfjord Mek. Verksted. 

– Mange av Cermaq’s ønsker og krav har vært utfordrende for oss å løse, men i fellesskap har vi kommet fram til gode løsninger. Eksempelvis lasterom i hvert skrog, vi kjenner ikke til at det har vært levert en servicekatamaran med lasterom tidligere, med de utfordringer dette skaper med hensyn på plassering av utstyr, sier daglig leder i Grovfjord Mek. Verksted, Bård Meek-Hansen.

FOTO: Grovfjord Mek. Verksted

Cermaq skal bruke fartøyet i ulike operasjoner, som fortøyningsarbeid, luse-bekjempelse, slepe-oppdrag og diverse merde-arbeid på Cermaq sine lokaliteter i Nordland.

– Cermaq investerer mye i utvikling og oppgradering av produksjonen, og vi gjør store innkjøp fra lokale leverandører. Med den nye båten styrker vi kapasiteten vår og får en servicebåt med svært avansert utstyr til å takle varierte og utfordrende oppgaver, sier Frode Holmvåg, leder sjø Nordland i Cermaq.

Dette er den fjerde båten Grovfjord Mek. Verksted leverer til Cermaq, i tillegg har de under bygging to lokalitetsbåter (bnr 151 og 152) for snarlig levering.