Endúr Sjøsterk med to flåteleveranser i juli

Nyheter
1423

Endúr Sjøsterk leverer nå i juli måned to nøkkelferdige fôrflåter som begge skal benyttes av Lerøy Sjøtroll. De to søsterflåtene har en fôrkapasitet på 500 tonn hver og er tilrettelagt for en eventuell overgang til vannfôring på et senere tidspunkt.

Tilbuds- og prosjektleder Frode Johansson gir ros til involverte samarbeidspartnere for et løsningsorientert samarbeid gjennom en krevende byggeprosess preget at Covid19- situasjonen. 

Egen tørrdokk
– Vi produserer skroget selv i egen tørrdokk. De aller fleste komponentene i våre flåter er utviklet og produsert her på Vestlandet. Det å kunne tilby en kortreist flåteproduksjon har gjort det mulig å levere begge flåtene til avtalt tid selv om produksjonstiden har vært på knappe åtte måneder etter at kontrakt ble signert, sier Frode Johansson i en pressemelding.

Fôrflåtene til Endúr Sjøsterk produseres nøkkelferdige på eget verft (i bakgrunnen) på Stamsneset like sør for Bergen. Foto: ES

De største samarbeidspartnerne til Endùr Sjøsterk på de to flåteproduksjonene som ferdigstilles og leveres nå i juli måned er Akva Group (fôringssystem), Magnus M. Thunestvedt (elektro) og SI Aluminium (overbygg og silo).   

Fleksibilitet
– Endùr Sjøsterk har et sterkt fokus på å levere flåtekonsepter som skal være konkurransedyktig på både investering og levetidskostnad. I tillegg har vi vært opptatt av å sikre at flåtene har en fleksibilitet med tanke på fremtidige bruksområder i takt med utviklingen i næringen, forteller tilbuds- og prosjektleder Frode Johansson i Endúr Sjøsterk.

Denne fleksibiliteten inkluderer blant annet tilrettelegging for overgang fra tradisjonell luftfôring til vannfôring på et senere tidspunkt. Videre er flåtene klargjorte for en fleksibel energiforsyning som hensyntar både landstrøm, bruk av tradisjonelle generatorer eller en eventuell hybridløsning. Begge flåtene er utstyrte med lugarer og alle fasiliteter som gir mulighet for døgnbemanning dersom det skulle være behov for dette. 

Den første av to fôrflåter under slep fra Endur Sjøsterk til en av Lerøy Sjøtroll sine lokaliteter sør for Bergen.