Endúr sikrer seg milliardkontrakter for landbaserte oppdrettsanlegg

Nyheter
0

Endúr leverte en justert EBITDA på 67 millioner kroner, noe som gir en EBITDA-margin på 11,6 prosent. Omsetningen ble 575,8 millioner kroner, som forventet ned fra et byggetungt første kvartal 2023 (640,1 millioner kroner).

Endúr gjentar forventningene om betydelig inntektsvekst inn i 2024/2025.

– Vi leverer et sesongmessig sterkt resultat, med Marine Infrastructure som det beste segmentet. EBITDA, margin, kontantkonvertering og ordrereserve ble alle forbedret sammenlignet med samme kvartal i fjor, noe som reflekterer forbedret operasjonell ytelse og enda sterkere markeder for våre forretningssegmenter, sier Jeppe Raaholt, administrerende direktør i Endúr.

Ordreinngangen i første kvartal 2024 var 465 millioner kroner, og økte ordrereserven med syv prosent i løpet av kvartalet til om lag to milliarder kroner. Etterslepet reflekterer ikke inngåtte utbyggingskontrakter for Salmon Evolution fase 2 og Geo Salmo fase 1 med en estimert samlet kontraktsverdi på 2,5 milliarder kroner.

Inntektene i Aquaculture Solutions-segmentet var 91,7 millioner kroner, da Endúr-datterselskapet Artec Aquas arbeidsstyrke ble fullt utnyttet på design- og planleggingsaktiviteter. Nedgangen i omsetning sammenlignet med fjorårets første kvartal forklares av mindre kapitalkrevende byggearbeid i dagens prosjektsammensetning. Artec Aqua ble i mars tildelt en kontrakt på 70 millioner kroner fra Eide Smolt for rehabilitering av et smoltanlegg. Byggefasen for dette prosjektet er påbegynt og har en byggeperiode på ni måneder.

Innen Aquaculture Solutions er de langsiktige utsiktene for landbasert fiskeoppdrett fortsatt attraktive, med fortsatt fremgang for Salmon Evolution fase 2 og Geo Salmo fase 1.

Endúr avventer avklaring på flere utestående anbud.