En viktig del av løsningen for lus

Nyheter
1356

Han har forsket på rognkjeksen som lusebekjemper siden 2010. Resultatene har så langt vært svært gode, skriver Sysla.no.

– Folk har begynt å bruke rognkjeks langs hele kysten. Men i 2010 visste vi lite, og måtte gå i gang med helt grunnleggende forskning på oppdrett av rognkjeks, om det var så enkelt som vi trodde. Det viste seg å være enklere enn for eksempel oppdrett av leppefisk, sier Imsland.

Fjernet hundre prosent
Han leder Akvaplan-niva sin forskningsavdeling innen havbruk, og var prosjektleder i Nordlus, et forskningsprosjekt som så på rognkjeks som biologisk avlusningsmetode for oppdrettslaks.

– Forskningen vår gikk i takt med næringen, som viste stor interesse rundt dette. Det vi produserte, ble brukt til forskning hos oss og lusebekjempelse hos Nordlaks, sier han.

Forskerne gjorde småskalaforsøk på Gildeskål forskningsstasjon.

– De viste at om man gjør ting på rett måte, er rognkjeksen en veldig effektiv lusebeiter. I ett forsøk klarte rognkjeksen å fjerne nesten hundre prosent av voksne hunnlus, forteller Imsland.

Går ikke i vinterdvale
Rognkjeksen tåler temperaturer fra 4 – 16 grader, og kan dermed brukes langs hele kysten.

– Fordelene ved rognkjeksen er at den er godt tilpasset laksen, den tåler temperaturene som er i norske oppdrettsanlegg og er en effektiv lusebeiter gjennom hele året.

– Hvilke ulemper er det?

– Det må være at den ikke spiser lus i hele livssyklusen. Den er effektiv opp til 2-300 gram, og kan benyttes i en eller to sesonger, sier Imsland.

Delikatesse i Kina
Et eget prosjekt ser nå på markedsmuligheter for rognkjeksen etter at den er ferdig som lusebekjemper.

– Vi må ikke glemme at rognkjeksen i seg selv er et produkt. Den kan blant annet eksporteres til Kina, der den brukes mye i mat, sier forskeren.

Storskalaforsøk med rognkjeks skal i gang til våren når det normalt er mye oppblomstring av lus.

I tillegg gjenstår det forskning på selve arten rognkjeks.

– Vi må vite mer om sykdomsresistens og utvikle vaksiner. Skal vi ha produksjon gjennom hele året, må vi også forstå kjønnsmodningen. Det settes av forskningsmidler til nettopp dette, sier prosjektlederen.

En del av løsningen
Ikke all rognkjeksen spiser lakselus. Dan Kristian Larssen i Atlantic Lumpus satser på oppdrett av rognkjeks, og fortalte til Sysla.no mandag at han tror avlsarbeid og selektering vil gi effektivisere lusebekjempelsen.

Imsdal har tro på at selektering kan gi mer effektiv rognkjeks, og vil se nærmere på dette i et nytt forskningsprosjekt som har fått midler fra Regionalt forskningsfond Nord-Norge.

Med på prosjektet er Grieg Seafood, Lerøy og Nordlaks.

Imsdal har tro på at rognkjeks kommer til å bli en mye brukt metode mot lakselus i kombinasjon med leppefisk og luseskjørt.

– Det er jeg overbevist om. Med de resultatene vi har sett, ser jeg ikke de store problemene med det.