– En utfordring, men ikke umulig

Nyheter
593

– Vi har allerede hørt at vi skal fôre flere mennesker, med høyere kjøpekraft, uten å legge press på ressursene, innleder Viggo Halseth.

Halseth har jobbet i Skretting siden 1984. Narvikmannen har bekledd en rekke roller i Skretting og Nutreco i tre tiår, og er nå chief Innovation Officer i Nutreco.

Han peker særlig viktigheten av å styrke effektiviteten i matproduksjonen, og siterer WWF-direktør Jason Clay: – Klarer vi ikke å produsere maten mer effektivt, vil det ikke være mer wildlife å forsvare.

Halseth lister opp flere flaskehalser for verdens oppdrettsproduksjon, herunder tilgjengelige lokaliteter og tilgang på fôrråstoff.

– Jeg ikke enig i at det ikke er nok fiskemel eller fiskeolje. Det er ikke en art som må ha kun ett fôrråstoff. Vi må finne alternative råstoffer. Det er en utfordring, men ikke umulig. Det er så mange proteiner å ta av, mener han, og legger til: – Men det er hardt arbeid. Jeg er likevel hundre prosent sikker på at dette vil bli løst. Med prisene som er nå, som er doblet på de siste fire-fem år, vil det være lettere å forske på dette.

– Det er mye lettere å redusere organiske miljøgifter. Det er bedre å redusere disse enn å gå mot null ved å rense oljen, sier han, med et lite stikk til den ferske fôrprodusenten Marine Harvest Fish Feed. – Vi er allerede langt under de pålagte grenseverdiene.

Halseth er en ubetinget optimist.
– Jeg tror vi de neste 20 vil se en mye bedre utvikling enn vi har sett i dyrefôr – på grunn av vårt utgangspunkt. Vi trenger innovasjon og vi trenger samarbeid. Jeg tror det er en mulighet for oss alle, avslutter Halseth.