En svart svane

Kommentarer
1899

Ingenting kan stoppe laksefesten. Så lenge den ikke møter en svart svane. Det kan den gjøre i Ukraina.

En situasjon med lavt utbud av fisk, raskt økende etterspørsel og få muligheter til å øke tilbudssiden de kommende år er en drømmesituasjon. For oppdrettere, investorer, leverandørindustri, banker og forsikringsselskaper. Slik markedet ser ut ut nå, er det svært lite som kan stoppe festen.

Kun en svart svane.

Den såkalte Black Swan-teorien går ut på at en overraskende hendelse med svært store ringvirkninger inntreffer. Det må være en sjelden hendelse som er vanskelig å forutsi og som er lite sannsynlig.

Kommentar: Aslak Berge
Kommentar: Aslak Berge

Begrepet blir hyppig brukt i historie, finans, vitenskap og teknologi, og viser gjerne til en statistisk extreme outlier – en statistisk observasjon helt på utsiden av normale forventninger, siden ingenting i historien skulle peke på denne sannsynligheten. Samtidig må den ha i seg et potensiale til å forårsake svært omfattende konsekvenser. Så snart en svart svane er identifisert, vil observatører i etterpåklokskapens lys søke å rasjonalisere og forklare denne som om den kunne vært forventet.

Teorien ble lansert av forfatter Nassim Nicholas Taleb i boken Fooled By Randomness som ble utgitt i 2001. Han viser til hendelser som utviklingen av internett, PC, men også utbruddet av første verdenskrig og angrepene 11. september 2001 som eksempler på svarte svaner.

Krim-krisen bærer i seg en mulig svart svane. Hvorvidt den faktisk blir det, og ikke en mindre hendelse som forsvinner i historiebøkene, er altfor tidlig å konkludere på.

SEB-analytiker Peder Strand presenterte på et seminar på Norges Handelshøyskole i forrige uke en klippesikker tro på et gyldent laksemarked de kommende ti år. Strand tok bare ett forbehold: Et sjokk på tilbuds- eller etterspørselssiden.

Kommer dette sjokket i Ukraina?