En svak krone hjalp Mowi til å å dra inn 2,3 milliarder kroner på driften i tredje kvartal

Nyheter
0

Men resultatet var svakere enn ventet.

Operasjonell EBIT for konsernet var cirka 203 millioner euro (2.317 millioner kroner på kurs 11,41) i årets tredje kvartal mot 240 millioner euro i tredje kvartal 2022 (2.410
millioner, kurs 10,06). Oppdrettskostnader var 5,73 euro (65,37 kroner) per kg i kvartalet, opplyser Mowi i sin kvartalsvise trading update.

Det var på forhånd ventet en operasjonell EBIT på 229 millioner euro ifølge estimater innhentet fra TDN Direkt.

Total operasjonell EBIT per kg, fordelt på produsentland, gjennom verdikjeden var
følgende:

 • Norge 2,15 euro
 • Skottland 0,65 euro
 • Chile 0,50 euro
 • Canada -0,60 euro
 • Irland 0,80 euro
 • Færøyene 1,90 euro
 • Island 0,15 euro

Inntjeningen i Canada ble negativt påvirket av alge-drevet dødelighet, skriver Mowi videre.

Operasjonell EBIT i Consumer Products var 40 millioner euro (mot 30 millioner euro i Q3
2022). Operasjonell EBITDA i fôr var 20 millioner euro i Q3 2023 (19 millioner euro
i Q3 2022).

Slaktevolumer fordelte seg slik i kvartalet:

 • Norge 86,0 tusen tonn
 • Skottland 15,0 tusen tonn
 • Chile 17,5 tusen tonn
 • Canada 7,5 tusen tonn
 • Irland 2,0 tusen tonn
 • Færøyene 2,5 tusen tonn
 • Island (Arctic Fish) 4,5 tusen tonn
 • Totalt 135,0 tusen tonn

Rapportert finansiell netto rentebærende gjeld for konsernet var 1.705 millioner euro ved utgangen av kvartalet (eksklusive IFRS 16 effekter). Den komplette rapporten for tredje kvartal vil bli lagt frem 8. november.

Foto: Arctic Fish Holding