En ny filetlinje er planlagt ned til minste detalj, men dette er grunnen til at Slakteriet i Florø ikke er i gang

Nyheter
914

Slakteriet i Florø ønsker mer lokal videreforedling.

Til Firdaposten sier daglig leder Kristin Bergstøl Hansen at skal Slakteriet overleve i tøff bransje, må bedriften tenke nytt. Tidligere har Bergstøl Hansen sagt at hun frykter en utvikling en utvikling med slakteskip som går rett til utlandet, og at man derfor vil legge forholdene bedre til rette for bløggebåter. 

Nå planlegger Slakteriet også en ny filetlinje for videreforedling av laks og ørret. Det vil si, man er langt forbi planleggingsstadiet.

Det har blitt hentet inn tilbud fra leverandører, og filetlinjen er både tegnet, regnet og planlagt i detalj.

– Stabil tilgang til råstoff er helt avgjørende skal vi kunne satse på en egen filetlinje her i Florø, sier fabrikksjef Geir Rindheim til Firdaposten om bakgrunnen for at Slakteriet ikke er i gang.

Slakteriet, som fylte nylig 30 år, slakter laks og ørret fra frittstående oppdrettere i Florø og i Brekke i Sogn.